BOŽJA IMENA

BOŽJA IMENA ( Arapski: Al-asmā’ al-husnā, „najljepša imena“). 180„Allah ima najljepša imena i vi ga zovite njima…“ (Kur’an, El-Araf); usporedi: 110 Reci: “Zovite: ’Allah’, ili zovite: ’Milostivi’, a kako god

Detaljnije