Mersad ef. Kreštić

Islamski centar Zagreb

Hutba: 28.12.2012./15.02.1434.h.

Tema: Još jedna godina je za nama

Neka je hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova, neka Mu je hvala što nas je učinio muslimanima da ne lutamo tražeći Istinu. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda a.s., njegovu časnu obitelj i sve njegove ashabe.

Svjedočim da nema Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed a.s. Božji sluga i Božji poslanik!

Draga braćo i cijenjene sestre!

Nalazimo se na samom izmaku kalendarske 2012. godine, čije se računanje vremena prihvatilo još od 1582. godine od strane Pape Grgura VIII, koji je prihvatio rješenje Alojzija Lilijusa, autora gregorijanske reforme kalendara i koja broji 365 dana 5 sati i 48 minuta za razliku od hidžretske godine            koja ima 12  lunarnih mjeseci, a mjeseci alternativno imaju 30 i 29 dana što daje prosjek od 29,5 dana u mjesecu, odnosno 354 dana u godini.

Allah dž.š. kaže:

,,Broj mjeseci kod Allaha je dvanaest, prema Allahovoj Knjizi, od dana kada je nebesa i Zemlju stvorio, a četiri su sveta; to je prava vjera” (At-Tawba 36)

,,Pitaju te o mlađacima. Reci: “Oni su ljudima oznake o vremenu i za hadžiluk. Ne iskazuje se čestitost u tome da sa stražnje strane u kuće ulazite, nego je čestitost u tome da se Allaha bojite, da biste postigli ono što želite.” (Al-Baqara 189)

            Mlađaci su najbolji način računanja vremena, jer oni daju vizualnu potvrdu vremena.

Svi ibadeti nas muslimana su vezani za lunarni kalendar. Kroz 33 godine lunarna godina prođe kroz cijelu sunčevu godinu, pa tako npr. i mjesec Ramazan čovjek u 33 godine  ga isposti kroz sva godišnja doba. Da je Allah odabrao jedan od sunčevih mjeseci za post, onda bi ga na jednom dijelu zemaljske kugle čitav životni vijek postili samo ljeti, a drugi samo zimi što bi bila jedna vrsta nepravde. Ali Allah je silan i mudar.

Prije    Muhammeda a.s. Arapi su brojali godine od gradnje Kabe u Mekki, koju je 2798 godina prije hidžre podigao Ibrahim i njegov sin Ismail a.s.

Kada bi sada anketirali muslimane i pitali ih koja je po redu hidžretska godina, znamo da bi imali poražavajuće rezultate.

Pored svog hidžretskog kalendara, muslimani širom svijeta, iz razloga praktičnosti, upotrebljavaju i ovaj općeprihvaćeni gregorijanski kelendar i računaju vrijeme po njemu. Muslimani, uvažavajući činjenično stanje, prihvaćaju da je ova gregorijanska Nova godina postala međunarodna Nova godina.

U Hrvatskoj, u zemlji u kojoj živimo obilježava se i međunarodna Nova godina, a 01.01. je blagdan Republike Hrvatske.

Pojam koji se uglavnom upotrebljava za obilježavanje nove godine je ‘slavljenje’. Mi muslimani ne slavimo svoju hidžretsku Novu godinu. Mi je na prigodan način obilježavamo, podsjećajući se na značaj hidžre. Bajrame isto obilježavamo, više se veseleći. ‘Slavljenje’ je pojam koji se veže samo za Svevišnjeg. Samo se Allah slavi i veliča.

Trebaju li muslimani slaviti međunarodnu Novu godinu? Najbolji odgovor je napisao moj maglajski kolega Nevres ef. Hožić, koji kaže: ,,Muslimani je ne trebaju slaviti, jer se samo Bog slavi. Ne trebaju je ni posebno obilježavati, jer nemaju nikakvog razloga je posebno obilježavati. Muslimani kada obilježavaju hidžretsku Novu godinu sjećaju se hidžre. Čega bi se sjećali kada bi obilježavali ovu novu godinu.  Činjenica da je postala općeprihvaćena, radi praktične koristi, ne obavezuje muslimane da imaju poseban respekt prema njoj. Hiljade ideja i izuma koje su iz jedne kulture prenesene u drugu, ili iz jedne civilizacije u drugu, da bi bile korisne svima, ne tretiraju se posebno i ne slave se. Kada su drugi prihvaćali arapske brojeve, i stotine ostalih izuma muslimana, nisu imali nikakvog razloga da organiziraju dane slavlja.

Zašto bi mi muslimani slavili posebno gregorijanski kalendar samo zato što ga svi koriste?

Naročito moramo biti oprezni kada je u pitanju preuzimanje tuđih običaja. Po pitanju kulture i običaja, muslimani moraju voditi računa o čistoći svog identiteta.

Ono što bi muslimani morali izbjegavati radi obilježavanja ove godine su sljedeći razlozi:

Najviše se primjećuje enormno trošenje novca u pripremi slavljenja Nove godine. Iako se svi žale na krizu, novca za Novu godinu ima. Izvlači se posljednja crkavica za alkohol, novu odjeću, svečane frizure… Trgovci su posebno dekorirali svoje izloge kako bi kod naroda izazvali euforiju i pomamu za kupovanjem, a na udarnim mjestima svojih trgovina su pripremili raskošan izbor alkohola i raznih nepotrebnih novogodišnjih đinđurija. Narod kupuje, a oni zadovoljno trljaju ruke. Makar poslije Nove godine bio gladan, makar zakasnili sa plaćanjem redovitih obaveza, naš narod ne žali potrošiti i posljednji dinar samo da bi bio dio novogodišnjeg cirkusa.”

Sve u svemu godine, bile po hidžretskom, gregorijanskom ili nekom drugom kalendaru prolaze, dolaze i njihovo računanje ostaje, a ljudi koji svoje životne događaje planiraju po ovim kalendarima, od samog datuma rođenja svaki dan i svaku godinu su jedan dan ili godinu bliži životnom cilju, a to je putovanju na drugi, vječni svijet i odlaze, a ne vraćaju se više.

Svijet ovaj će nas napustiti bez obzira što ne želimo rastanak s njime. Svijet ovaj će nam tijela postarati, makar mi željeli obnavljanje njegovo.

U tom kontekstu hz. Ali ibn Ebu Talib kaže: ,,Primjer vaš i primjer svijeta ovog je sličan putnicima koji prevaljuju razdaljinu neku, a onda kao da je hitro prelaze ili se usmjeravaju prema znaku nekom, te ga odmah dosežu. Kako je kratka razdaljina do cilja ako netko napreduje prema njemu i doseže ga! A kako je kratak dio puta onoga koji ima samo jedan dan, koji ne može produljiti, dok ga gonič brzi goni svijetom ovim sve dok on ne ode s njega?!

Zato, ne čeznite za častima i ovosvjetskim ponosom i ne ushićujte se njegovom ljepotom i nasladama, niti jadikujte nad njegovim štetama i nezgodama, jer će se čast njegova i ponos okončati, dok će njegova ljepota i naslada prestati, a štete i nezgode njegove će minuti. Svako doba u njemu ima kraj i svako živo biće u njemu mora umrijeti. Zar za vas nema opomena u ostacima prethodnika i otvaratelja očiju i pouke u vašim davnašnjim precima, ako pameti imate?!

Zar niste uvidjeli da se prethodnici vaši ne vraćaju i da vaši preživjeli sljedbenici ne ostaju. Zar niste opazili da stanovnici ovog svijeta osviću i omrkavaju u stanjima različitim? Netko je umrli, koji je oplakivan. Drugom se suosjećanje izražava. Netko se ruši u bolu, netko raspituje za bolest, netko ispušta svoj posljednji dah. Netko čezne za ovim svijetom dok ga smrt traži. Netko je nemaran, ali nije zanemaren. A po tragovima prethodnika, preostali hode…”

Kraj godine nas podsjeća na osobnu inventuru! Allah dž.š., obvezuje čovjeka da sviđa račun sa sobom svake večeri!

Na izmaku još jedne godine, promislimo o tome što smo uradili Allaha radi, koliko smo ljudi pomogli. Od 1825 dnevnih obveznih namaza u godini, koliko sam ih na vrijeme klanjao, koliko propustio, a koliko mi ih je kabul. Jesam li uz Ramazan ispostio sve i jedan dan, pa da napostim sada kada su dani kraći i kada je lakše.

Jer sve što nekome uradimo ili nekoga pomognemo, nekome nešto damo, olakšamo… sve smo mi to za sebe uradili i za naš život u vječnosti!

Molim Allaha dž.š. da nam pomogne u izvršenju dužnosti koje su pravo Njegovo i u blagodatima i u dobročinstvima Njegovim koji su neizbrojivi!     Amin!

Još par obavijesti:

Kako je i prošli petak najavljeno, kalendari koji sadrže i gregorijanske datume i hidžretske, te namasku vaktiju su u prodaji na pultu prodaja knjiga i koštaju 35 kuna.

Dugogodišnji muallim h. Mehmed Sarajlić je sinoć preselio na Ahiret. Rahmetli Mehmed Sarajlić je jedan od prvih ljudi koji se zalagao za izgradnju Islamskog centra u Zagrebu i bio je uvijek na usluzi našem uvaženom muftiji Ševki ef. Omerbašiću u sazrijevanju Islamske zajednice. Sama činjenica da je preselio u noći uoči petka mnogo o njemu govori. Dženaza će mu se klanjati u srijedu u 11:40 na Mirogoju, ako Bog da!
[youtube id=”flWoU2ud_eo” width=”600″ height=”350″]

Ostavite odgovor