Mersad ef. Kreštić
Islamski centar Zagreb
Hutba: 22.02.2013./12.04.1434.h.
Tema: Zdravstveni odgoj u školi?

Neka je hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova, neka Mu je hvala što nas je učinio muslimanima da ne lutamo tražeći Istinu.  Neka je salavat i selam na posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda a.s., njegovu časnu obitelj i sve njegove ashabe.
Svjedočim da nema Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed a.s. Božji sluga i Božji poslanik!
Draga braćo i cijenjene sestre!
Proteklih dana i mjeseci često imamo priliku slušati o uvođenju Zdravstvenog odgoja u naše škole, na što ću se, između ostalog, osvrnuti i današnjom hutbom. Islam je još prije tisuću i četiri stotine godina ukazao na bitnost zdravlja i higijene, i istovremeno ponudio mnoge preventivne i alternativne mjere za očuvanje zdravlja koje su u velikom broju slučajeva potvrđene suvremenom medicinom. Sve je to pokazatelj savršenstva ove vjere, potvrde da su njeni principi od Onoga Koji je stvorio čovjeka i Koji najbolje zna što je to čovjeku potrebno kako bi lijepo i harmonično na ovom svijetu živio. Vjernik zna da je zdravlje samo jedna u dugom nizu Allahovih blagodati kojima je Uzvišeni obdario veliki broj ljudi, ali istovremeno i svojevrsno iskušenje, da se vidi kako će se čovjek odnositi naspram ove blagodati. Kazao je Uzvišeni Stvoritelj: ”Sve što je na Zemlji Mi smo kao ukras stvorili da iskušamo ljude ko će se od njih ljepše vladati.”
Islam podstiče čovjeka da bude zahvalan svome Stvoritelju na blagodati zdravlja tako što ga neće ugrožavati i dovoditi u pitanje zabranjenim stvarima, poput alkohola, droge, prostitucije i slično.
U ajetima Kur’an-i Kerima i hadisima Muhammeda a.s., život i zdravlje se spominju kao najvrjedniji emanet i naređuje se njihovo očuvanje. U tom smislu, po islamskom učenju imperativ je očuvanje zdravlja, dok je drugi korak pronalazak lijeka, ako se ono već naruši.
Kako bi doprinosili jačanju ljudskog zdravlja i vjerovanja, poslanik Muhammed a.s., je savjetovao svoje ashabe da se bave različitim sportovima poput hrvanja, plivanja, jahanja, streljaštva i lova, te da svoju djecu poučavaju istim. Iz hadisa je vidljivo da je Poslanik nerijetko išao i na trčanje s hz. Aišom.
Danas je u medicini na prvom mjestu tzv. preventivna medicina, jer ona pomaže sprječavanje nastanka težih, neizlječivih bolesti, ali i doprinosi bržem i pravovaljanom liječenju bolesnika.
Razumijevanje medicine u islamu poklapa se sa današnjim naučnim pogledom na preventivnu medicinu.
Nadalje, Kur’an stavlja naglasak na čistoću kao vid doprinosa očuvanja zdravlja. ”O vjernici, kad hoćete molitvu obaviti, lica svoja i ruke svoje do iza lakata operite – a dio glava svojih potarite – i noge svoje do iza članaka; a ako ste džunubi, onda se okupajte; a ako ste bolesni ili na putu ili ako ste izvršili prirodnu potrebu ili ako ste se sastajali sa ženama, a ne nađete vode, onda rukama svojim čistu zemlju dotaknite i njima preko lica svojih i ruku svojih pređite. Allah ne želi da vam pričini poteškoće, već želi da vas učini čistim i da vam blagodat Svoju upotpuni, da biste bili zahvalni.” (Ma’ide 6.) Kur’an ukazuje na nužnost ravnomjerne ishrane, podstičući nas da ne pretjerujemo i ne budemo rasipni. Tako se na više mjesta spominju namirnice poput mesa, ribe, mlijeka, hurmi, grožđa, pšenice, nara, povrća, bijelog i crvenog luka, leće, smokve, masline. Med se navodi i kao lijek ljudima. Muhammed a.s. je rekao: :“Liječite se! Zaista Allah,dž.š., nije dao nijednu bolest a da za nju nije dao i lijek. To znaju oni kojima je dano znanje, a mnogi i ne znaju.“
Kur’an nam nudi odgovor na sva pitanja, navodeći da je Allahovo, dž.š., znanje sveobuhvatno i da u Kur’anu ništa nije prepušteno slučaju.
Allah, dž.š., kaže: „Kur’an nije izmišljena besjeda, on priznaje da su istinite knjige prije njega objavljene, i objašnjava sve, i putokaz je i milost naroda koji vjeruje.“ (Jusuf,111.)
„Mi objavljujemo u Kur’anu ono što je lijek i milost vjernicima…“ (El-Isra’,82.) Kao preventivu, a u svrhu zaštite ljudskog tijela od zaraznih bolesti, islam zabranjuje svaku vrstu odnosa između muškarca i žene koji su stranci jedno drugom, ali i sve ono što vodi takvom odnosu poput razmjenjivanja pogleda, dodira, vođenja bestidnih razgovora, te sva druga djela koja mogu izazvati ružne misli, buđenje strasti, te naposljetku navesti na razvrat i blud.
Uzvišeni Allah u Kur’anu posebno ističe spuštanje pogleda: ,,Reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja, to im je čednije, jer Allah zna ono što oni rade.” (En-Nur, 30) ”A reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka čuvaju stidna mjesta svoja…” (En-Nur, 31) U islamu momak i djevojka postaju dozvoljeni jedno drugome samo onda kada su se šerijatski vjenčali ili javno sklopili brak. Svaka veza izvan braka smatra se bludom o čemu Časni Kur’an kaže: “I što dalje od bluda, jer je to razvrat, kako je to ružan put.”
Bog je i odredio da čovjek, svaki muškarac i žena, nastaju od para, od drugog muškarca i žene, da „nastanu“, odnosno da se rađaju iz ljubavi između muškarca i žene, putem tjelesne ljubavi koju islam veliča ali i ograničava na brak, što znači da je ne može biti prije ni izvan braka. Božja je odredba da nema tjelesne ljubavi između muškaraca i muškarca, žene i žene, ili žene i nečega drugog.
Ljubav između muškarca i žene je očiti znak Allahove Milosti, nešto što je prirodno i normalno, kako to Kur’an kaže:
…i jedan od dokaza Njegovih je to što za vas, od vrste vaše, stvara žene da se uz njih smirite, i što između vas uspostavlja ljubav i samilost; to su, zaista, pouke za ljude koji razmišljaju!“ (Er-Rum, 21.)
Posljedice omogućavanja braka između muškarca i muškarca mogu biti strašne i nesagledive. Ne možemo i ne želimo odgajati svoju djecu u zabludi da su istospolni brakovi nešto normalno i prihvatljivo. Ta pojava ne može biti normalna, jer nije prirodna; kao takva, ona onemogućava produžetak i razvoj života.
Vjerujući da je Allah čovjekov Stvoritelj i da On najbolje zna što je za njega dobro, a što loše, zaključujemo koliko je, po učenju islama čovjek svet, pa mu Kur’an, a potom i hadis, nudi zdravstveni odgoj, kojemu nema alternative.
Ako se naša djeca, pa i mi odrasli budemo pridržavali Allahovih uputa, te prihvaćali islamske preporuke o zdravstvenom odgoju, bez sumnje ćemo ići u smjeru očuvanja ljudskog zdravlja i razvoja.
Nažalost, u tradiciji muslimana ovih prostora je da je spolni odgoj na neki način TABU tema, što je pogrešno. Islamska obveza majke je da razgovara sa svojom kćerkom, a obveza oca je da bez ustručavanja savjetuje sina.
Nažalost, brojni su oni očevi koji svoje sinove potiču na blud i drugu stranputicu, kako svojim osobnim primjerom, imajući avanture sa takozvanim poslovnim prijateljicama, ali i verbalno, držeći da je to odraz njihove muškosti.
Zato podcrtavamo da su roditelji obvezni otvoreno razgovarati sa svojim evladom, a ako im je nezgodno, preporučujemo da se obarate svojim imamima i muallimama.
Jer, ako prave informacije ne dobiju od nas, dobit će ih od drugih koji nisu naših svjetonazora i koji ne dijele naše namjere i ciljeve.
Poštovana braćo!
Svjedoci smo, da se proteklih mjeseci, vode žustre polemike o ovoj temi. Svi smo informirani da se u škole uvodi zdravstveni odgoj. Zasada to nije zaseban predmet, nego će učenici informacije o zdravstvenom odgoju dobivati u okviru nastave razrednih sati, tjelesnog i zdravstvenog odgoja, prirode i društva te psihologije.
Ono što bi učenici u školama trebali učiti sadržano je u četiri modula:
1. ”Živjeti zdravo”. Kao što vidjesmo iz izloženog, ali i iz višestoljetne islamske prakse i tradicije, farz nam je čuvati zdravlje i tome poučavati svoju djecu, što na islamskom vjeronauku i činimo!
2. ”Prevencija nasilničkog ponašanja”. Neosporno je da islam osuđuje svaki oblik nasilja i terora, pa je svaki razgovor o prevenciji nasilničkog ponašanja dobrodošao!
3. ”Prevencija ovisnosti”. Islam je zasigurno jedina religija koja u tolikoj mjeri zabranjuje sve što opija i sve što bi kod ljudi moglo stvoriti ovisnost. U tom smislu i treći modul predloženog zdravstvenog odgoja dobiva našu punu podršku.
4. ”Spolna / rodna ravnopravnost i spolno odgovorno ponašanje” jedini je modul na koji, mi muslimani, vjernici, moramo obratiti pozornost.
– Naime, u ovom četvrtom modulu učenicima trećeg razreda osnovne škole bi se trebalo govoriti o prihvatljivom i neprihvatljivom dodiru, a ako bi primijetili neprihvatljiv dodir trebali bi ga prijaviti. No, stvarnost je da dijete tog uzrasta poznaje samo jednu vrstu dodira: dodir majke, oca, nene, djeda i onih koji ga vole.
– Teme razlike spola i “roda” nalaze se već u 4. razredu osnovne škole gdje se djeci imputira misao, da iako je u tijelu muškarca, iznutra se, prirodno, može osjećati kao djevojčica, i obrnuto.
– Rodna ideologija koja se promovira kroz ovaj program uništava spolni identitet djece u adolescenciji.
– Priručnik mladima sugerira da odgovorno ponašanje znači: Ako saznaš da imaš spolno prenosivu bolest, moraš to reći svim svojim partnerima/ partnericama. Nigdje se ne spominje preventiva koja do toga ne bi ni dovela.
Prije dva tjedna u razredu jednog od naših učenika osmog razreda se, u okviru zdravstvenog odgoja, sprovodila anketa o tome koliko imaju saznanja o analnom i oralnom odnosu. Istini za volju, djevojčice i dječaci su bili razdvojeni, ali one su to trebale navesti u anketi, a dječaci simulirati postupke, kao da je riječ o gluhonijemim osobama.
Kako je bilo kakav komentar suvišan, ostaje jedino pitanje koje se nameće, a to je što se uopće, ovakvim pristupom željelo postići?
Činjenica od koje ne možemo pobjeći jeste da ovaj Program nameće svjetonazor koji negira i ignorira sve opće ljudske vrijednosti vezane uz spolnost.
Ono što se da naslutiti jeste, da ovakvo educiranje neminovno vodi ka uništenju stida među mladim ljudima.
Po islamskom učenju stid se ubraja u najbolja svojstva lijepog ahlaka koja vjernika približavaju Allahu. Stid je osobina iskrenih vjernika, izgrađenih i bogobojaznih ličnosti, pa kada njega nestane to je jasan znak da su ljudi ostavili Allahovu uputu, a prihvatili zabludu i utrli sebi put do poniženja i sigurne propasti.
Poslanik, s.a.v.s. je rekao: ,,Ono što je ostalo zapamćeno od govora ranijih Allahovih poslanika jesu riječi: ”Ako se ne budeš stidio, onda radi što god hoćeš.”
Naputak Islamske zajednice je da djeca ne trebaju napuštati ovu nastavu, ali prije početka svakog sata Islamskog vjeronauka vjeroučitelji, imami i muallime su dužni pitati učenike što su radili na zdravstvenom odgoju i razgovarati o tome, te ih upoznati sa islamskim stavovima o pojedinim pitanjima.
Zato bih vas zamolio, dragi roditelji, da povedemo računa i da svaki dan razgovaramo sa djecom što su to danas u školi učili, jer najbolji odgoj ćete im, ipak vi, kao roditelji pružiti. A to je vaše zalaganje da nam djeca budu moralna i imaju stida.
Ako pak nemate hrabrosti voditi sa njima razgovor ove vrste, onda zamolite muallimu ili efendiju, da porazgovara sa vašom kćerkom odnosno sinom.
Pomognite im da održe ono što ih vodi na put spasa pa da se na ovom svijetu koriste Allahovim priručnikom kako se valja ponašati, a to je, po Kur’an-i Kerimu, a sve kako ne bi
okončali kao Lutov a.s., i drugi narodi, koji su zbog svoje nemoralnosti i neprirodnih postupaka zaslužili Allahovu kaznu.
[youtube id=”1n398mbQLKQ” width=”600″ height=”350″]

Ostavite odgovor