Hutba Mersada ef. Kreštića

Islamski centar Zagreb: 19. 7. 2013./11. ramazana 1434.h.

POBJEDA NA BEDRU I ,,POBJEDA” NA UHUDU

Neka je hvala Allahu dž.š., Gospodaru svih svjetova, neka Mu je hvala što nas je učinio muslimanima da ne bismo lutali tražeći Istinu. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božjeg poslanika Muhammeda a.s., njegovu časnu obitelj i sve njegove ashabe.

Svjedočim da nema Boga osim Allaha i svjedočim da je Muhammed a.s. Božji sluga i Božji poslanik!

Draga i poštovana braćo i sestre!

Nalazimo se u drugoj trećini mjeseca Ramazana. Prva trećina je milost; Allah dž.š. spušta svoju milost svim robovima bez obzira na njihov zulum, prošlost, negativnost itd. I traži od nas da se okitimo milošću Njegovom, te da se smilujemo svakom onom tko se ogriješi prema nama.

A evo sada se već nalazimo u drugoj trećini koja znači oprost od Allaha dž.š. Bez obzira što smo učinili moramo biti svjesni kako Allah oprašta svima nama i traži od nas da i mi opraštamo drugima kako bi se okitili Njegovim imenom El-Gaffar, onaj koji mnogo oprašta. Trebamo biti oni koji će opraštanjem otvoriti mogućnosti da čovjek malo više razmisli o sebi, o svojim slabostima.

Čovjek razmišlja o svojim slabostima jedino u teškim trenutcima i tek tad slabosti iziđu na površinu, pa se čovjek pita što se to sa njim događa.

Kakva je to negativnost za koju nismo znali, a koja je u nama? Pa tako uzimamo u primjer sam događaj koji se dogodio u mjesecu Ramazanu, za bolje razumijevanje onoga negativnog u nama, i to u ovoj trećini kad je održana Bitka na Bedru 17. ramazana 2. godine po hidžri, bitka koja se dogodila ashabima i koja je ogledalo našeg unutarnjeg izgleda, naše stvarnosti,  našeg bića, kao i svaki drugi događaj.

Ono što su Objava, te ‘Isra’ i Mi‘radž za vjeru i vjerovanje muslimana to su Hidžra, Bedr i Feth/oslobođenje Mekke za život i egzistenciju muslimana.

Pojedinačno ni bez Hidžre 622. godine, ni bez pobjede na Bedru 17. dan ramazana 624., ni bez oslobođenja Mekke 20. dan ramazana 630. ili osme godine po Hidžri, ne bi bilo egzistencije i zajednice muslimana.

Bitka na Bedru nije bila bitka velika po broju sudionika, ali je sudbinska i presudna po rezultatima i posljedicama za islam i muslimane. Noć, uoči same bitke na Bedru  624. godine Poslanik, s.a., i ashabi, r.a., upućuju dovu Allahu, dž.š.: „O Bože, ako ova mala grupa vjernika (na Bedru) strada, neće Ti se imati više tko dovom obraćati.“

Tu dovu Muhammeda, a.s., i muslimana uoči Bedra svjedoči Kur’an, ali se i Allah na nju odaziva:

I kad ste vi od Gospodara vašega pomoć zatražili, On vam se odazvao: Ja ću vas sa hiljadu meleka potpomoći, koji će sve jedni iza drugih nastupati. (El-Enfal, 9)

U stanju kada su mušrički vojnici imali punu čatrnju vode, a muslimani se nalazili na golom pijesku i vrelom kamenu, i kada mušrici raspolažu sa tisuću do zuba naoružanih vojnika a muslimani sa svega 314, i kada mušrici imaju stotinu konja i kamila a muslimani samo dva, na dovu Poslanika, s.a., i ashaba, r.a., Allah, dž.š., se odziva  vojskom, prvo sa tisuću, pa sa tri a ako zatreba i sa pet tisuća meleka kojom ih pomaže i pomoću njih srca muslimana smiruje i učvršćuje. Ali, ti isti meleki su po Allahovoj Odredbi u srca nevjernika unijeli strah, neizvjesnost, paniku, pometnju, košmar i tjeskobu.
KREŠTIĆ-2
Iz svoje milosti i dobrote Allah je usred pustinje spustio kišu tako da su se muslimani opskrbili  vodom i noge im nisu propadale u pijesak jer ga je voda učinila čvrstim. Te noći Allah je sigurnost u srca vjernika ulio, a istovremeno im najljepši san podario – da se odmore, kišom i vodom osvježe i napoje.

Sve to Allah, dž.š., muslimanima uoči Bedra obećava i dariva. Kako i zašto?

Na Bedru su formule vjere, ratne strategije, taktike operative ali i namjere muslimana išle zajedno i harmonično sa formulama života.

Da bi dobili Allahovu pomoć, vjernici moraju imati punu vjersku svijest, stalno misliti o Allahu i moraju Mu biti zahvalni.

Muslimani na Bedru s Poslanikom, s.a., prvi puta u povijesti svijeta ne nastupaju samo kao, krvno-srodnička Benu Adem zajednica, nego, za razliku od Musaovog naroda, i drugih naroda nastupaju  kao Ummet islama ili vjerska zajednica muslimana utemeljena i određena Kur’anom i Sunnetom.

Da bi bili i ostali Ummet, a ne samo narod, pouke i poruke Bedra su: muslimani moraju imati svijest o Allahu, dž.š., (et-Takva), bez prestanka se oslanjati na Njega (Tevekkul), nikada ne zapadati u očaj, beznađe, tjeskobu, niti gubiti vjeru i nadu u Allahovu pomoć (Nasrullah), te nadati se milosti (Rahmetullah) i dobroti (Fadlullah).

Pošto se noć uoči bitke na Bedru Poslanik u ime Allaha savjetuje i dogovara, za dobro islama i na korist svih muslimana, sa svim muslimanima pa mu, između ostalih, Sa‘d ibn Mu‘âz kaže: „Mi smo tebe, Allahov Poslaniče prihvatili, slijedimo Objavu, obećali smo ti vjernost i obranu od svakog napada. Zato pođi, Muhammede kamo hoćeš i mi ćemo s tobom“, kao što se prije toga Poslaniku  obratio Mikdâd ibn ‘Amr sa riječima: „Pođi, o Allahov Poslaniče, onamo kamo ti Allah zapovijeda a mi ćemo te svi slijediti i nećemo ti reći kao što su Israilci rekli Musau, a.s.“

Tako obveznim dogovaranjem i savjetovanjem sa svim ashabima uoči Bedra Poslanik, a.s., prvi put u ratu, najtežoj životnoj situaciji, ostvaruje princip i način upravljanja, rukovođenja državom i politikom kao javnom sferom u islamu a to je Šura – obavezno dogovaranje i savjetovanje o pitanjima i poslovima Umme.

Dalje, Bedr utemeljuje pravilan i islamski odnos i postupak u raspodjeli ratnog plijena, tako da jedna petina pripada Allahu, Poslaniku, njegovoj rodbini, siročadi, siromasima i putnicima, a ostalo državi i vojsci koja vodi rat.

Muslimani su prvi u povijesti prema svojim zarobljenicima humano postupili i to baš poslije bitke na Bedru. Bilo je ashaba koji su svog zarobljenika hranili boljom hranom od one koju su jeli oni i njihove porodice. Zarobljenici su do slobode dolazili sasvim lahko i jednostavno. Između ostalog, oni koji su bili pismeni, mogli su postati slobodni nakon što deset muslimana nauče čitati i pisati.

Jedna od poruka Bedra sadržana je u Vjerovjesnikovim riječima, koje je izgovorio vraćajući se kao pobjednik sa Bedra:

„Vraćamo se iz male u veliku bitku, a to je borba sa samim sobom.“

Spominje se u predajama da je taj dan Bedra , „dan otkrića“, Jevmul furkan, dan razlučivanja dobrog od lošeg, privida od zbilje, dan otkrivanja pozitivne i negativne energije.

Sjećamo se bitke i na Uhudu i kada je Poslanik naglasio ashabima da se ne pomjeraju s mjesta pa makar ugledali kako ptice njihove glave budu jeli. Međutim, što se događa: otkriva se kod čovjeka želja za koju ne zna dok ne dođe do toga, želje koje ga srozavaju i koje znaju biti presudne da  čovjek izgubi ono najvažnije u životu, da izgubi uspjeh koji mu je najvažniji u životu. I tada se javljaju želje za onim prolaznim, za onim materijalnim. Kada su ugledali da su ashabi počeli osvajati teren i kada su ugledali ratni plijen odmah su pošli da i oni plijene, a samo jedan od ashaba je rekao pa gdje ćete ići, znate što nam je Poslanik rekao.

Bitka na Uhudu – to je poruka da bi se ukazalo što znači Bitka na Bedru, a što na Uhudu. Bitka na Bedru znači ogledalo potvrđenosti čistoće vjerovanja. Zato je to prava istinska pobjeda, a Uhud je jedna druga vrsta pobjede. Mnogi misli da je to poraz, ne to je druga vrsta pobjede gdje su se otkrile negativnosti i to je pobjeda nad negativnostima, jer je prava pobjeda kad čovjek otkrije svoje slabosti i onda počne raditi na njima kako bi ojačao. I to je pobjeda.

Zato je potrebno itekako da vjernici razmisle o svojim slabostima, jer zbog tih slabosti čovjek ne može napredovati, ne može osjetiti ljubav, smirenost. Zato ova noć Bedra, koja pada u srijedu navečer ako Bog da, i služi da nam bude ogledalo naše ispravnosti, ispravnosti prema našim stavovima u životu: novcima, prijateljima, onom svijetu. Nije problem u novcima, nije problem u bolesti, u položaju i ugledu. Problem je u načinu zauzimanja stava prema tim pitanjima. Bez zdravog stava ne možemo ponuditi drugima dobro.

Kaže Muhammed a.s.: „Nemojte imati stav  i pomagati one koji pomažu samo vas, nego pomažite one koji pomažu i vas, a one koji vama odmažu i koji vas ne vole, vi i njih pomažite.“ Ovo je snaga Bedra.

Moralne poruke Bedra, krv Bedra i svjetlost Bedra moraju živjeti u srcima svih muslimana.

Jer gdje god žive muslimani i tamo gdje ubijaju muslimane, svaki je dan 17. ramazana i svaka zemlja gdje žive muslimani mora imati svoj Bedr.

Muslimani se moraju ponosno, hrabro i dostojanstveno boriti za svoje pobjede u odgoju, u moralu, u radu, u školi, na sveučilištu, u sportu, u vojsci, u ekonomiji, u medicini…

Molim Allaha da nas učini još boljim muslimanima i da se što češće sjećamo Bedra kako bi bili svjesniji Allaha dž.š. i Njegove obećane pomoći i nagrade.

Molim Allah da nas pomogne i uputi na pravi put!

Ella inne ahsenel kelami…
KREŠTIĆ-3
[youtube id=”1b1v07PJi0I” width=”600″ height=”350″]