Kurra hafiz mr. sc. Aziz ef. Alili, glavni imam Medžlisa Zagreb

SPREMNOST NA ŽRTVU

KURBAN-BAJRAMSKA HUTBA-PORUKA

Islamski centar Zagreb, Zu-l-hidždže 1434./15. listopada, 2013.

Neka je hvala Allahu Uzvišenom, koji postoji oduvijek i zauvijek, jer nije postao i jer Ga neće nestati, Koji nije nikome i ničemu sličan, Koji sam po sebi postoji: O ljudi vi ste ovisni o Allahu, a Allah je neovisan i hvaljen (Kur’an, 35:15).

Neka je salavat i selam na Božjeg poslanika Muhammeda a.s., i sve druge  Allahove vjerovjesnike.

HAFIZ2

Draga braćo!

Hadž je najveća univerzalna manifestacija islama. Ovih dana na jednom mjestu, u Mekki, više milijuna ljudi iz cijeloga svijeta svih rasa, nacija, uzrasta i obrazovanja ujedinjeni su u jednoj namjeri, a to je da se što više približe Stvoritelju i čuju nebesku poruku, te da s Arefata u svijet pošalju poruke mira i suživota. Na taj način hadž nije samo važan za muslimane, već i za sve ljude, narode i vjere, kojima je na srcu mir i sigurnost u svijetu.

Hadž – čijem obavljanju pristupaju milijuni muslimana – ne sastoji se samo od riječi i mehaničko-fizičkih radnji i pokreta. To je samo vanjska, materijalna i vidljiva slika obreda. Sadržaj i smisao je u nečemu posve drugom.

Zato posebno  molimo Uzvišenog Boga da hadžije, u svojim nutarnjim vizijama, u posebnom viđenju – basiretu, vide kako su Ibrahim a.s. i njegov sin Ismail a.s. gradili Kabu, prvi Božji hram; kako Hadžera trči između Saffe i Merve; kako novorođenče Ismail vrteći nogom otkriva izvor Zemzema; kako Muhammed a.s. rješava problem postavljanja Hadžeru-l-esveda; kako Božji poslanik napušta rodni grad Mekku i seli se u Medinu čineći hidžru; kako se ponovno vraća i oslobađa Mekku – feth i čisti Kabu od kumira (idola) i posvećuje je obožavanju samo jednog Boga – Allaha dž.š.

Počevši od prvog dana Bajrama, muslimani širom svijeta prinose žrtvu – kurban, kao simbol sjećanja na zajednički motiv ibrahimovske tradicije, koja kazuje o Ibrahimovom, a.s., zavjetu Bogu da će žrtvovati svog sina Ismaila, a.s., kako  bi dokazao da je iskren u svojoj pokornosti Bogu.

Naravno, Bogu ne treba nitko i ništa, pa tako ni ljudska žrtva. Dovoljna je bila Ibrahimova spremnost na pokornost Stvoritelju pa da ga On učini slobodnim.

To je poruka kurbana – pokazati da smo spremni na žrtvu kako bi se oslobodili oholosti, sebičnosti i nasilnosti.

Propisujući kurban u životinji – Bog je poručio da ne želi da Mu se približavamo prolijevanjem ljudske krvi.

Kurban je poziv da se bude spremno žrtvovati s ciljem da se čovjek približi drugom čovjeku, da se susjed približi susjedu, da svatko živi u radosti svoga doma.

Mi vjerujemo da je darovatelj života Uzvišeni Allah.

Mada mu je život darovan, čovjek nema neograničeno pravo na njega. Zato su nas Allahovi poslanici učili da se predamo trajnim vrijednostima koje će nam biti zalog na ovome i Budućem svijetu, a to su vrijednosti Istine i Pravde.

Allah džele šanuhu uči nas na primjeru Ibrahima a.s. kakav bi trebao biti životni moto mu’mina:

„Reci: ‘Klanjanje moje, i obredi moji, i život moj, i smrt moja doista su posvećeni Allahu, Gospodaru svjetova’.“ (El-En’am, 162)

Cijenjena braćo!

Breme današnjeg čovjeka je teško, a taj čovjek je suviše slab da ga nosi.

Zato se moramo oslanjati na Allahovu milost ne čineći ništa čime bismo tu Milost izgubili, ne zaboravljajući da Allahovu milost možemo očekivati samo ako smo jedni drugima odani.

Nema tog pojedinca koji može sam nositi breme i nema te pameti koja može sama riješiti sve naše dileme. Jer, pola tvoje pameti je kod tvog brata – veli jedna poslovica.

Onome koji vidi da se čovjeka ponižava, a može to spriječiti, a to ne učini, Bog neće oprostiti!

Sukladno Poslanikovim riječima: Tko od vas vidi neko zlo neka ga otkloni rukom, a ako ne može, onda jezikom, pa ako i to ne može onda srcem – mi smo tijekom ovih mubarek dana makar srcem prezirali stanje braće i sestara u arapsko-muslimanskom svijetu, moleći Uzvišenog da im olakša, ne zaboravljajući u svojim dovama niti kršćanske manjine koje nastanjuju taj svijet a čija su prava također ugrožena, unatoč četrnaest-stoljetnom suživotu.

Dan Arefata kao i dani bajrama, prilika su za sve ljude koji u svom srcu nose kelime-i-šehadet da se ujedine u dovi za mir i sigurnost.

Muslimani i muslimanke, ma gdje bili, imaju moralnu obvezu učiti dove Uzvišenom Allahu da se zaustavi prolijevanje krvi nevinih ljudi, osobito djece, da se nađe pravedno rješenje u Siriji, Egiptu, Iraku i svugdje u svijetu gdje ima nepravde, da muslimanski vladari i narodi pažljivo poslušaju i iskreno prime ovu arefatsku poruku Allahovog Poslanika Muhammeda, a.s., koji je rekao:

* O, ljudi! Bog vas je stvorio od jednog pretka, od Adema, a Adem je stvoren od zemlje. Kod Boga je najbolji onaj sa najboljim karakterom. Nema prednosti Arap nad ne-arapom niti ne-arap nad Arapom, osim po moralnom karakteru!

    * Čovjek je Božje stvorenje i neka je proklet onaj koji to stvorenje ugrožava. Svi ćemo doći pred Boga i On će nas pitati za naša djela i naše ponašanje.

Poštovana braćo!

Molimo Uzvišenog Allaha da sačuva nas, naše obitelji od nesreća i iskušenja koje ne možemo podnijeti i s kojima se ne možemo nositi.

Molimo Uzvišenog Stvoritelja da naš život bude od koristi i široj društvenoj zajednici.

Molimo Uzvišenog Allaha da nas sačuva od šejtanova zla, zlih džina i zlih ljudi.

Molimo Uzvišenog da primi naše kurbane i našu žrtvu na putu izgradnje boljeg, i sigurnijeg svijeta za sve ljude.

Učimo dove da hadžijama hadž bude kabul i da se vrate svojim kućama živi, zdravi i čisti od grijeha.

Bajram šerif mubarek olsun!

I na kraju, svima Vama, cijenjena braćo, draga djeco, od srca čestitamo bajramske blagdane:

BAJRAM ŠERIF MUBAREK OLSUN
HAFIZ3

[youtube id=”qwsVNQON_gc” width=”600″ height=”350″]