Kurra hafiz mr. sc. Aziz ef. Alili:

6. predavanje na hafiskoj mukabeli, ramazan 2013.

VJERA ČISTOĆE I UREDNOSTI

Odjeća muslimana treba da bude čista i lijepa, naročito prilikom obavljanja namaza i susretanja sa drugim ljudima. Kur’an veli: 31O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad hoćete molitvu obaviti!… (El-‘Araf).

Allah Uzvišeni upućuje čovjeka kroz Kur’an da se lijepo oblači i vodi brigu o svome izgledu, jer i to spada u domenu pokazivanja Allahovih darova kojima obasipa Svoje robove. Allah je kazao: 32 Reci: „Ko je zabranio Allahove ukrase, koje je On za robove Svoje stvorio, i ukusna jela?“ Reci: „Ona su za vjernike na ovome svijetu, a na onome svijetu su samo za njih.“ Eto, tako Mi podrobno izlažemo dokaze ljudima koji znaju. (El-‘Araf).

Islam ne samo da dopušta već traži od muslimana da paze na svoj izgled, da budu pristojno odjeveni, da drže do svoga dostojanstva i da uživaju u odjeći i ukrasima koje im je dao Allah.

S našeg aspekta, odijevanje ima dvije svrhe: da se pokrije tijelo (el-‘awret) i da se uljepša izgled. Allah je svim ljudima objasnio svrhu propisivanja propisa o odjeći i ukrašavanju ovim riječima:

26 O, sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odjela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. – To su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili. (El-A’ raf).

Pokrivanje avreta ili uljepšavanje izgleda! U tome leži tajna dvaju poziva – nakon prethodnog – koje Allah upućuje sinovima Ademovim, a u kojima ih upozorava na golotinju i zapuštanje izgleda kao znakova povođenja za šejtanom: 27 O, sinovi Ademovi, neka vas nikako ne zavede šejtan kao što je roditelje vaše iz Dženneta izveo, skinuvši s njih odjeću njihovu da bi im stidna mjesta njihova pokazao! On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite. Mi smo učinili šejtane zaštitnicima onih koji ne vjeruju (El-A’raf).

31 O, sinovi Ademovi, lijepo se obucite kada hoćete da namaz obavite! I jedite i pijte, samo ne pretjerujte, On ne voli one koji pretjeruju. ” (El- A’raf)

Islam nalaže muslimanu da pokrije svoje intimne dijelove tijela (el-‘awre, avret).

Jer islam je vjera čistoće, čednosti i urednosti

Prije nego skrene pažnju na pitanja ukrašavanja i lijepog izgleda, Islam se temeljito bavi problemom čistoće, jer je čistoća temelj lijepoga izgleda i ljepota svakoga ukrasa.

Resulullah je kazao: „Držite se čisto i uredno jer je islam čist i uredan” (Ibni Hajjan).

„Čistoća poziva u vjeru, a vjera vjernika vodi u Džennet” (Et-Taberani).

Poslanik zagovara i ističe čistoću tijela, odjeće, kuća, ulica i putova, a posebno naglašava na čistoću zuba, ruku i glave. Ovo isticanje čistoće ne treba nas čuditi u vjeri čija se temeljna forma ibadeta, namaz, ogleda upravo u čistoći, jer muslimanu namaz nije kabul ako njegovo tijelo, odjeća i mjesto gdje ga obavlja nisu potpuno čisti. U ovom smislu postoje dvije vrste pranja: pranje cijeloga tijela (gusul) i pranje onih dijelova tijela koji su izloženi prljavštini, uzimanje abdesta.

Jednom prilikom je Resulullah – alejhi’s-selam – ugledao nekog čovjeka kako hoda nepočešljane kose i primijetio: „Zar on nema baš ništa čime bi se počešljao?” (Ebu Davud). Primijetivši drugoga čovjeka u kojega je odjeća bila prljava, rekao je Resulullah – alejhi’s-selam: „Ta zar ne može nabaviti ništa čime bi očistio svoju odjeću?” (Ebu Davud).

Resulullahu, alejhi’s-selam, dođe nekakav čovjek u pohabanoj odjeći:

„Imaš li ti ikakva imetka?, upita ga Resulullah, alejhi’s-selam. Imam – odgovori čovjek.

„Kakva?”, opet će Resulullah. „Svake vrste, koje mije podario Allah“ – odgovori čovjek.

Onda mu Poslanik, alejhi’s-selam, reče: „Kad ti je Allah dao imetka, neka se onda i vidi trag Allahove milosti i darežljivosti prema tebi.“ (En-Nesai).

A.S. je insistirao na tome da ljudi na skupove, kao što su džume ili Bajrami, dolaze lijepo obučeni i uredni. On je rekao: „Svatko od vas je dužan – ukoliko mu to dozvoljavaju materijalne mogućnosti – da za džumu ima posebno odijelo“ (Ebu Davud).

Opće pravilo kada je riječ o uživanju u tajjibat, lijepim, ugodnim i dobrim stvarima u životu, kao što su hrana, piće i odijevanje, da u tome ne smije biti pretjerivanja i uobraženosti. Pod pretjerivanjem (ei-israf) se podrazumijeva prekoračivanje granica u onome što je halal, dok je ikhtijal, uobraženost i oholost, nešto što se više odnosi na namjeru ili želju za hvalisanjem, veličinom i isticanjem superiornosti nad drugim ljudima nego vanjsko pokazivanje. Kur’an o takvima kaže: 23 … Allah ne voli nikakve razmetljivce, hvalisavce, (El-Hadid: 23).

Muhammed, alejhi’s-selam, rekao je: „Na Sudnjem danu Allah se neće osvrnuti na onoga u koga se odjeća vukla po zemlji od oholosti i isticanja.” (El-Buhari i Muslim).

26 O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša… (El-‘Araf). Islam je odredio granice stidnih dijelova tijela (avreta) kod muškarca i žene. Avret muškarca je od pasa do koljena, a kod žene, pred muškarcima koji joj nisu mahrem, avretom se smatra cijelo tijelo osim lica i šaka. Također nije dozvoljena tijesna odjeća, niti prozirna kroz koju se nazire tijelo. Allah Uzvišeni prijeti onima koji oblače prozirnu odjeću.

Zabranjeno je oblačenje specifične odjeće kojom se oponašaju nemuslimani i nošenje vjerskih ili idolopokloničkih simbola i znakova.

U oponašanje se ne može uvrstiti nošenje odjeće koja je inače rasprostranjena u narodu i koriste je i nemuslimani, jer je Allahov Poslanik, nosio odjeću koju su oblačili i mušrici – idolopoklonici Kurejšije, osim ako je nešto od toga bilo posebno zabranjeno.

Islam je zabranio rasipništvo u odijevanju, a mjerilo rasipništva razlikuje se od jednog čovjeka do drugog, ovisno o zaradi i materijalnim obavezama svakog pojedinca.

Odjeća od prave, prirodne svile i ona u kojoj ima zlata, zabranjena je po islamu za muškarce, a ne za žene. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas darovao, u vezi zlata i svile je rekao: „Ovo dvoje je zabranjeno muškarcima iz moga ummeta, a dopušteno ženama.“ (Ebu Davud, 4057 i Ibn Madže, 3595). Što se tiče svile koja je zabranjena muškarcima, misli se na pravu prirodnu svilu koju proizvode svilene bube.

Odjeća pretjerane raskošnosti čija kupovina spada u rasipništvo. Allahov Poslanik, Allah mu mir i spas podario, rekao je: „Jedite i milostinju dijelite, i odijevajte se bez razmetanja i pokazivanja oholosti.“ (En-Nesai, 2559).

Granica rasipništva je različita kod svakog čovjeka; imućnik može da kupi odjeću koja cijenom ne odgovara siromašnom čovjeku, njegovom imovinskom stanju, mjesečnoj zaradi i materijalnim obavezama koje ima. Zato je kupovina određenog odjevnog predmeta rasipništvo za jednu osobu, a nije za drugu zbog razlike u njihovom imovinskom stanju.
Mukabela-2