U dogovoru s glavnim zagrebačkim imamom, kurra hafizom mr. sc. Aziz ef. Alilijem i svim drugim svojim zagrebačkim kolegama, imamima, ove je godine posljednju trećinu ramazana odlučio u i’tikafu provesti imam Alen ef. Kotorić.
Na njegovu ispraćaju Glavni zagrebački imam je rekao:
Ako ovu dužnost, mu’tekifa obavi makar jedna osoba u jednom mjestu, onda ta dužnost spada sa ostalih džematlija. A ako tu dužnost ne obavi nitko u jednom mjestu, onda su svi muslimani tog mjesta propustili jedan važan sunnet. I’tikaf obično obavlja samo jedna ili dvije osobe, koje znaju lijepo i pravilno učiti Kur’an, a uz to imaju uzorno vladanje. Iz toga se vidi koliko je to zaista važna i časna dužnost.
Islamski učenjaci su se složili u tome da je boravak u i’tikafu stvar koju je šerijat ozakonio. Zna se daje Poslanik svakog ramazana boravio u i’tikafu zadnjih deset dana ramazana. Iz toga se vidi koliko je to zaista važna i časna dužnost
Ruknovi i’tikafa su da se boravi u mesdžidu i da to bude s nijetom i’tikafa. I’tikaf se računa po noćima zadnjih deset dana ramazana.
Ulazi se u i’tikaf prije akšama 20. ili 21. (u ovisnosti od toga koliko traje ramazan). Izlazi se nakon akšama zadnje noći mjeseca ramazana po mišljenju Ebu Hanife i Šafije, dok je po mišljenju Malika i Ahmeda mustehab ostati sve dok  (onaj koji je u i’tikafu) ne izađe klanjati Bajram.
ITIKAF-2
Lijepo je (mustehab) da mu’tekif klanja mnogo nafila, da se uposli namazom, učenjem Kur’ana a. s., da izgovara tespih (subhanellah), tahmid (el-hamdulillah), tehlil (la ilahe illellah ) i tekbir ( Allahu ekber), da izgovara istigfar, salavate i selame na Poslanika, da uči dove i da vrijeme provodi u ibadetu, pobožnosti i takvaluku.
U ovo spada učenje, čitanje i studiranje tefsirskih, hadiskih i fikhskih knjiga i knjiga iz oblasti životopisa Poslanika.
Mekruh je osobi u i’tikafu da se bavi nečim što je se ne tiče, bilo da se radi o riječima ili kakvim radnjama, kao i prekidanje kontakta i razgovora sa svijetom misleći da se time približava Allahu dž. š.
Imam Šafi’i, r.a., navodi:
Riječ i’tikaf jezički znači: čovjekovu obaveznost i ostajanje pri nečemu, bilo to dobro ili loše. Uzvišeni veli: „… koji se kumirima svojim klanjao (ja’kufune ‘ala asnamin lehum)…“ I’tikaf znači: ostajanje u džamiji s namjerom ibadeta. I’tikaf je drevno vjersko znakovlje, Allah, dž. š., kaže: „… Kuću Moju očistite za obilazitelje, i stanovnike tamošnje“ (we-l’akifin).
Većina islamskih učenjaka smatra da se i’tikaf može obaviti u bilo kojoj džamiji, shodno ajetu: „187… dok ste u i’tikafu u džamijama…“ (El-Beqare) Ovo je ispravno mišljenje zato što se u ajetu posebno ne spominje ni jedna džamija, tako da se ostaje pri općenitosti ajeta.
Osoba koja odluči da bude i i’tikafu treba da se trudi maksimalno izbjeći posjete ljudi koji nisu u i’tikafu i sjedenje sa njima.
Da ne dozvoli da ga telefoniranje i mnoštvo poziva okupira i zauzme od ibadeta (Najbolje je ne uključivati telefon, osim kada za to postoji potreba).
Pretjerivanje u donošenju velikih količina hrane u i’tikaf i posvećivanje velike pažnje ishrani. Mnoštvo bespotrebnog spavanja.
Sve spomenute stvari mogu da uzrokuju da čovjek završi sa i’tikafom a da nije postigao ni približnu korist koja se očekuje od boravaka u i’tikafu.
ITIKAF-3