Muhammed, a.s., kaže: „Ramazanski post će biti zaustavljen između zemlje i neba, sve dok vjernik ne podijeli sadekatu-l-fitr“, što znači da post muslimana koji ne podijeli sadekatu-l-fitr neće biti primljen kod Allaha, dž.š.
SADEKATUL-FITR - POSTER -1434.-2013