Hfz. Aziz ef. Alili je rođen 29. 05. 1968. god. u Lipkovu – Kumanovo, od oca Bajrama i majke Hadžere ( djev. Prezime Fetahi) Makedonija. Osnovnu školu završava u svom rodnom kraju. Ima tri brata i pet sestara. Svi su oženjeni i sve sestre su udate. Njegova majka koja je još živa ima 28 unučadi. Hafiz je sedmo dijete u porodici. Njegova najmlađa sestra je postala hafiza 1998. godine. Njegovom ocu je bio profesor dr. Sulejman Mašović u Skopskoj medresi.
Od devete godine počinje učiti mukabele u sarajevskim džamijama, kao najmlađi hafiz Kur’ana. Nakon osnovne škole upisuje Gazi Husrev-begovu medresu u Sarajevu.
U periodu od 1984-1986 bio je mujezin Careve džamije a od 1986. do 1989.godine obavljao je dužnost mujezina Gazi Husrev-begove džamije u Sarajevu, a od 1989. do 1993.god. bio je njen imam.

Od 01. 01. 1995. god. radi kao imam, hatib i muallim u Zagrebačkoj džamiji, a od rujna 1993. u medresi »Dr. Ahmed Smajlović« predaje predmet Kiraet. U međuvremenu u Medresi je predavao predmet Fikh i Tefsir Kur’ana. 24. 01. 1995. oženio se s muallimom Lamijom Jukić. Imaju troje djece: Amina, rođena 14. 12. 1995., Ahmed, rođen 02. 07. 1997. i Ali, rođen 14. 06. 2005. godine
Na Fakultetu islamskih nauka 1998.god. diplomirao je na temu » Život i djelo hafiza Ibrahima Trebinjca«.
Školske 2001./2002. god. je boravio na stručnom usavršavanju na Institutu za imame i misionare u Mekki, a pod pokroviteljstvom Rabite.
Boraveći u Mekki istovremeno je na Institutu Erkam bin Erkam u Harem-i-Šerifu studirao svih deset Kiraeta kod šejha Abduddaima Abdul Settir Al-Magribija te dobio idžazetnamu.
U Džeddi kod znamenitog šejha Dr. Ejmena Rushdi Swejda je studirao Kiraete te dobio :
1. Idžazetnamu tedžvida od Ibn Džezerija – čuvena Mukaddima,
2. Idžazetnamu iz Kiraeta po Hafsovom rivajetu,
3. Svih deset kiraeta popraćeno je komentarom Šatibiyye, a zadnja tri Kiraeta po Ibn Džezeriju.
Trenutno radi na izradi udžbenika za predmet Kiraet, koji bi, prije svega trebao koristiti učenicima Medresa.
Kao hafiz Kur’ana učestvovao je na brojnim svjetskim i europskim natjecanjima učača Kur’ana (Saudijska Arabija, Iran, Egipat, Turska, Malezija, Hrvatska).Prvi je predstavio Bosnu i Hercegovinu u Maleziji, Iranu, Egiptu, kao i Hrvatsku u Iranu.
Od 1983.god. je bio član hora Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu, najpoznatijeg zbora ilahija i kasida u Bosni i Hercegovini. Ovaj zbor je doživio veliki uspjeh na nastupima na samostalnim koncertima i međunarodnim festivalima, a hafiz Aziz ef. Alili najbolji je njegov solista i najstariji član.
Sa Sarajevskom filharmonijom, kao gost na koncertima, ostvaruje zavidnu suradnju. Tako je uzeo učešće na međunarodnom festivalu duhovne glazbe u Maroku i u SAD-u u Deytonu gdje su prisustvovali predsjednik i članovi vlade SAD-a, u povodu obilježavanja četvrte obljetnice potpisivanja Deytonskog sporazuma.
Do sada je objavio 14 audio albuma i 3 video kasete. Samostalno je objavio slijedeće albume: Gdje su Mekka i Medina, (Zagreb), O Zefire, Ja’sin, Pogledaj nas ja Rabbim, učenje odlomaka iz Kur’ana.
2005. godine u Pakistanu je bio član Komisije međunarodnog natjecanja učača Kur’ana ispred Islamske zajednice Hrvatske.
Godine 2004/05. upisuje se na postdiplomski studij na Fakultetu islamskih nauka – «Islam i modernost»
Najveći i njemu najdraži projekat jeste snimanje i izdavanje cijelog Kur’ani-Kerima.

Od 01.07.2005. godine obavlja dužnost glavnog imama Zagrebačke džamije.

Ostavite odgovor