Prijetilo je odustajanjem iranskih hadžija od ovogodišnjeg hadža

Pogoršani odnosi između Saudijske Arabije i Islamske Republike Iran zaprijetili su u jednom trenutku odustajanje Irana od slanja svojih hadžija. Pomoćnik predsjednika Organizacije hadža Hamid Muhammedi izjhavio je da su vlasti Saudijske Arabije poslale poziv iranskoj organizaciji oko organiziranja ovogodišnjega hadža. Saudijske vlasti, kako piše Arabya Net, odbile su iranski zahtjev da se hadž koristi i kao politički skup. Iranski zahtjev je samo jedan u nizu zahtjeva da se ovaj skup pored ibadeta iskoristi i u politici jer je to najveći skup muslimana tijekom godine.

S obzirom da Iran spada u one zemlje koje imaju najveće kvote hadžija njihovo odustajanje od slanja hadžija imalo bi dalekosežne posljedice. Bilo bi to po prvi puta u povijesti islama da jedna zemlja odustaje od slanja svojih hadžija. Neslanje hadžija iz Irana imalo bi za posljedicu još teže posljedice za obje zemlje. Za Iran bi to značilo da se sve više udaljuje od islamskog jedinstva, a za Saudijsku Arabiju da nije dobar domaćin u obavljanju pete islamske obveze.

U pregovorima oko organizacije hadža iranska delegacija je odbila potpisati protokol o hadžu ove godine. Kako ni jedna strana ne odustaje od svojih zahtjeva bilo je skoro sigurno da iranske hadžije ove godine neće organizirano obaviti hadž. I ako je preostalo malo vremena za organizaciju, iranska strana će učiniti sve sa njene strane da hadž bude organiziran na opće zadovoljstvo. Saudijska strana ističe da neće prihvatiti iranski zahtjev za politizaciju hadža. Za to su priopćili da saudijska strana neće otežavati Irancima obavljanje.

Islamski svijet  proživljava teške trenutke i to upravo zbog sukoba unutar tog svijeta. Sukob Irana i Saudijske Arabije jeste sukob ši’itskog i sunnitskog svijeta koji se više zahuktava. Sektaški sukobi su najopasniji jer su nabijeni golemom mržnjom i animozitetima. Zanemariv je broj neutralnih i skoro svi muslimani u svijetu su se svrstali za ovu ili onu stranu. Zbog toga i nema ozbiljnih inicijativa za poboljšanje ovih odnosa. Danas svi dobronamjerni muslimani svijeta čeznutljivo pogledaju u nebo ne bi li izazvali Božju intervenciju prekida ovih sukoba jer nema snage u ovom svijetu koji bi taj sukob prekinuo. Eto dotle je islamski svijet sa milijardu i pol muslimana dogurao.