Kralj Saudijske Arabije i Šejh El-Ezhera dr. Ahmed Tajjib

Tijekom petodnevnog posjeta Egiptu saudijski suveren Selman bin Abdul-Aziz imao je poduži susret s šejhom sveučilišta El-Ezher dr. Ahmedom Tajjibom. Glavni predmet razgovora bila je suradnja El-Ezhera sa saudijskim institucijama u borbi protiv ekstremizma i terorizma. Kao najznačajniji islamski vjerski centar u svijetu El-Ezher ima ambicije ali i mogućnosti da preuzme onaj važni dio borbe protiv ovog velikog zla koje se proširilo svijetom. Svjesni da se ekstremizam i terorizam ne mogu iskorijeniti oružjem i represivnim mjerama, velike se nade polažu na ideološku borbu, gdje je i nastalo. El-Ezher je svjesno ili ne prozvao sebe predvodnikom borbe protiv terorizma. Veliki broj ekstremista, pa i terorista studirali su na El-Ezheru. S toga se na ovom sveučilištu provode posebne preventivne mjere. Prije otprilike dva mjeseca desetine studenata ovog sveučiilišta isključeno je sa studija zbog ekstremnih aktivnosti. Jedno vrijeme ne znajući pravu narav ovih pokreta, smatrani su kao oporbeni pokreti kojima su se priključili mnogi muslimani vjerujući da će njihova politika izboriti ljudska prava čega je najmanje. Na sastanku je bilo govora o metodi vesatije koja je najprije započela u Kuvajtu, a onda se proširila i na druge zemlje, među ostalima i na BiH. Radi se o umjerenom pokretu koji polazi od činjenice stvarnoga stanja muslimana, i gdje sve religije mogu biti od koristi. Postoji bojazan da će borba protiv ekstremizma i terorizma biti upotrijebljena u daljnjem gušenju ljudskih prava i sloboda.

Na kraju posjeta kralja Selmana Egiptu zaključeno je nekoliko vrlo važnih ugovora a među njima najznačajniji je onaj koji se odnosi na izgradnju mosta zvanog most kralja Selmana koji će kopnenim putem povezati Saudijsku Arabiju i Egipat a koji će koštati 4 milijarde američkih dolara. Zbog izgradnje spomenutog mosta Egipat se morao u korist Saudijske Arabije odreći dva otoka preko kojih će most povezivati dvije zemlje.