Kolone specijalnih vozila marke Toyota odlaze prema Egiptu

Savjetnik u libijskoj vojsci Salahud-din Abdul Kerim izjavio je za dnevni list iz Londona na arapskom Šerkul-evsat  da su desetine i stotine pripadnika ISIL-a u posljednjih nekoliko tjedana morskim i suhozemnim putem prešli egipatsku granicu i ušli u tu zemlju. Najviše njih je otišlo u Egipat iz grada Derne i okolice koju su držali u svojoj vlasti skoro godinu dana. On pretpostavlja da su oružje i eksploziv koji su upotrijebljeni u Egiptu došli iz Libije zajedno s pripadnicima Daiša.

Iz Egipta je stigla vijest ovih dana da je tamošnje ministrstvo vakufa počelo široku akciju kontrole knjižnica po džamijama i mesdžidima i sve knjige koje potiču na ekstremizam uništavaju se. Prije devet mjeseci u povodu nove hidžretske godine egipatski predsjednik general Sisi zatražio je od El-Ezhera i minisstarstva vakufa da naprave detaljnu inventuru imama i hatiba u mesdžidima. Slijedom tog zahtjeva povučeno je od imama i hatiba 50000 dekreta na temelju kojih su obavljane dužnosti. U jednom trenutku mesdžidi i džamije ostali su bez imama. Donesen je zakon da imam i hatib u džamijama i mesdžidima mogu biti samo diplomirani imami i hatibi sa sveučilišta El-Ezher.