Drugog dana posjeta muftija dr. Hasanović u pratnji g. Halida Yassina i veleposlanika Republike Hrvatske u Kataru Nj. E. Drage Lovrića te dvojice naših imama koji su na jednogodišnjem programu učenja arapskog jezika u Kataru mr. Mirze ef. Mešića i Hajrudin ef. Mujkanovića, posjetio je Ministarstvo vakufa i islamskih pitanja Države Katar gdje su se susreli s ministrom dr. Gajs bin Muberek Al- Quwarijem i suradnicima. Konstatirana je dobra suradnja te su razmatrane mogućnosti za buduću suradnju kroz konkretne projekte. Muftija se zahvalio na suradnji, a posebno na gostoprimstvu dvojici naših imama koji su trenutno u Kataru. Ministar dr. Quwari je iskazao otvorenost i spremnost sudjelovati u svim projektima od općeg interesa.