Dva mjeseca po održavanju kandidacijskih skupova za izbor članova Medžlisa IZ-e u Republici Hrvatskoj, Sabor Islamske zajednice u RH, kao najviše zakonodavno tijelo IZ-a, na svojoj je posljednjoj sjednici u ovom sazivu, održanoj 12.12.2010.god./06.01.1432.h.g., izglasao liste novih 86 članova Izvršnih odbora za svih 14 Medžlisa u Hrvatskoj (Dubrovnik, Gunja, Karlovac, Labin, Osijek, Poreč, Pula, Rijeka, Sisak, Slavonski Brod, Split, Umag, Varaždin i Zagreb).

Tako će tijekom narednog perioda od četiri godine Izvršni odbor najvećeg Medžlisa u Hrvatskoj, MIZ-e Zagreb, činiti 17 članova i to:

 • dr. Gzim Redžepi, predsjednik
 • Azra Omanović, potpredsjednica
 • Nazim Halidović, potpredsjednik
 • Adnan Omanović, tajnik
 • hafiz Aziz ef. Alili, glavni imam zagrebačke džamije
 • Sami Ališan
 • dr. Zlatko Hasanbegović
 • Muhamed Imeri
 • Dževad Jogunčić
 • Irhad Meheljić
 • Fahrudin Mujkanović
 • Harun Omerbašić
 • Alem Orlić
 • Mirsad Srebreniković
 • Mirza Šabić
 • Khaled Yassin
 • dr. Merzuk žunić

Dolaskom novih članova koji su zbog svoje elokventnosti, obrazovanja i stručnosti zadobili povjerenje zagrebačkog džemata, Izvršni odbor je zasigurno ojačan. Svaki od ovih novoizabranih članova je na sebi svojstven način i do sada sudjelovao u aktivnostima Zajednice, a sada imaju priliku, da iznutra, novim idejama i projektima doprinose prosperitetu i napretku ovog džemata kojem pripadaju.

 

Novi predsjednik dr. Gzim Redžepi

Prva sjednica IOM-a Zagreb u novom sazivu održana je u petak, 17.12.2010./11.01.1432. h.g., a na njoj je izabran i novi predsjednik Medžlisa.
Od dva predložena kandidata, h. Mirze Šabića i dr. Gzima Redžepija, članovi IOM-a su tajnim glasovanjem, odlučili čelno mjesto IOM-a Zagreb, mjesto predsjednika, povjeriti dr. Gzimu Redžepiju. Kako je za predsjednika IOM-a izabran u 34. god. života i službeno je postao najmlađim dosadašnjim predsjednikom u povijesti zagrebačkog džemata.

Odluka o potpredsjednicima

Novoizabrani predsjednik IOM-a je za potpredsjednike Medžlisa predložio h. Azru Omanović i h. Nazima Halidovića, što je jednoglasno usvojeno.
Izborom gđe Azre Omanović na ovo mjesto, novoizabrani je predsjednik učinio veliki iskorak u našoj Zajednici. Obrazlažući svoj izbor g. Redžepi, između ostalog navodi da su žene sveprisutne u džematu. One čine i najvažniji dio naše Zajednice ali im se rijetko daje prilika da se čuju i odlučuju u njoj.
Žena koja posljednjih godina uspješno obnaša ulogu predsjednice Vijeća žena MIZ-e Zagreb, koje je kao takvo, jedno od najaktivnijih Vijeća Medžlisa, najbolji je mogući izbor za to mjesto. Pozicija žene u Islamskoj zajednici mora biti izjednačena sa onim što islam naučava o položaju žene muslimanke i nikako se ne smije svoditi samo na kulturne i kreativne aktivnosti.
Pružanjem povjerenja gđi Omanović, otvaraju se mogućnosti za snažniju afirmaciju žene u dinamičnom društvenom i unutarnjem životu Islamske zajednice, koje regulativno oduvijek postoje, međutim da bi regule zaživjele, potrebno je “provjetravanje” zagušljivo-konzervativne kulturne klime, preobrazba zahrđalih društvenih formi i struktura, te ono što je najteže, duboka transformacija u podijeljenoj svijesti našeg džemata. Svijesti koja je izvana (post)moderna i proeuropska, a iznutra još uvijek sputana tradicijom balkanskomediteranskog patrijarhata, dijelom zbog tradicionalne muške hegemonije, a dijelom zbog ukorijenjene ženske submisivnosti.

Nekoliko riječi o potpredsjednicima

Teško je pronaći nekoga u čijoj je osobi objedinjeno tako mnogo dobra, kao što je to hadži Azra-hanuma Omanović. U njoj se podjednako i istovremeno
zrcale dobrota, iskrenost, plemenitost, skromnost, obrazovanost, dubokoumnost, pronicljivost, oštroumnost, ljepota, obilje nade i pozitivnih misli, originalnost – jednom rječju islamijjet. Često posežemo za izrekom kako nitko nije nezamjenjiv. Na mnoge od nas se to pravilo možda i može odnositi, ali na Azrahanumu nikako. Upravo u njezinom islamskom odnosu prema ljudima i životu i leži tajna uspješnosti Vijeća žena MIZ-a Zagreb. Raduje nas da je to prepoznao i vrjednovao i mladi predsjednik Medžlisa.
Hadži Nazim Halidović, jedan je od aktivnijih članova ovog Medžlisa. Nikada se nije zadovoljavao i zaustavljao na onome što su njegovi rahmetli roditelji ili braća činili za džemate diljem bivše Jugoslavije, a ponajviše za naš Medžlis. Hadži Nazim ne spada u sveprisutnu kategoriju onih koji što više imaju, to manje udjeljuju. On ne čeka povod za činjenje dobra. On to radi tiho i skromno, s iskrenim i čistim nijjetom, ne čekajući da ga se povuče za rukav! I ne očekujući zahvalu. Kao iskusni trgovac i menadžer, vrijedni suprug i otac četvero djece, sasvim će sigurno i u predstojećem mandatu ovom Medžlisu davati vjetar u leđa svojim idejama, savjetima i humanim gestama.

Upoznajmo novog predsjednika

Osobni podaci
Rođen je 11.01.1976.god. u Tetovu, Makedonija. Oženjen je Havom, apsolventicom Pravnog fakulteta i otac četverogodišnjeg sina Edina.

Školovanje

 • 1994 – 1998 – Medicinska srednja škola, Tetovo, Makedonija
 • 1998 – 2001 – Medicinski fakultet u Skopju, Makedonija
 • 2002 – Služio civilni vojni rok u Klinici za plućne bolesti, Jordanovac, Zagreb
 • 2002 – Nostrifikacija diplome na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska
 • 2002 – 2003 – Pripravnički staž u Klinici za plućne bolesti “Jordanovac”, Zagreb
 • 2003 – Položio stručni ispit
 • 2007 – Završio poslijediplomski stručni studij, smjer UZV u kliničkoj primjeni u gastroenterologiji pri Medicinskom fakultetu u Zagrebu
 • 2009 – Položio specijalistički ispit iz Interne medicine te zaposlen na neodređeno vrijeme u Klinici za plućne bolesti “Jordanovac” – Odjel postintenzivne njege
 • 2010 – Započeta subspecijalizacija iz pulmologije pri Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu

Aktivnosti tijekom studija

 • 1999 – 2001 – Rad u Udruženju za promicanje zdravstva i zdravlja (MIAMacedonian International Association)
 • 2000 – Stručna praksa tijekom studentske razmjene u Kliničkoj bolnici u Sao Paolo, Brazil, Medicinski fakultet, Odjel interne medicine
 • 2001 – Rad na projektu “HIV/AIDS obiteljska zaštita”, zajednička studija UNDP i Ministarstva zdravstva, Skoplje, Makedonija

Radno iskustvo

 • Tijekom studija je bio zaposlen u turističkoj agenciji, na Odjelu organizacije poslovanja u širenja posla u regiji (Makedonija, Hrvatska, Albanija)
 • Od 2004. god. zaposlen u Klinici za plućne bolesti “Jordanovac” na Odjelu postintezivne njege

Radovi citirani u međunarodnoj bazi Current Contents

 • Jakopović M, Pavicić F, Redžepi G, Pleština S, Janković M, Franić Z, Šamija M, Samaržija M.: Efficacy and safety of budesonide/formeterol combination therapy in asthma patients. Coll Antropol 2009; 33(2): 587-91
 • Žuljević E, Redžepi G, Pleština S, Vidjak V, Lončarić V, Jakopović M, Samaržija M.: Pulmonary hypertension in patient with elevated homocystein level and blast injuries. Coll Antropol 2009; 33(1): 331-3
 • Samaržija M, Srdić D, Redžepi G, Pleština S, Mažuranić I, Jakopović M, Miculinić N.:Recombinant Factor VIIa in Massive Haemoptysis Associated with Chronic Necrotising Aspergillosis. Coll Antropol 2008; 32 (3): 999 – 1002
 • Čučević B, Samaržija M, Baričević D, Jakopović M, Redžepi G, Šamija M.: Gemcitabine in the First and Second-Line Chemotherapy of Advanced Non-Small Cell Lung Cancer. Coll Antropol 2005; 29 (2): 583 – 588

Kongresna priopćenja, a sažeci citirani u časopisima Current Contents

 • Samarzija M, Jakopovic M, Zuljevic E, Dumija Z, Redzepi G, Koprivanac A, Franic Z.: Long-term follow-up of patients on sildenafil from the Croatian pulmonary hypertension registry. Chest 2010; 138: 373A
 • Jakopovic M, Samarzija M, Zuljevic E, Dumija Z, Redzepi G, Koprivanac A, Franic Z.: Long-term follow-up of patients on sildenafil from Croatian pulmonary hypertension registry. Eur Respir J 2010; 36 (54S): P1124
 • Jakopović M, Pavičić F, Samaržija M, Redžepi G, Tudorić N, Vrbica ž, Grle – Popović S.: Evaluation of efficacy and safety of budesonide/formoterol combination therpy in asthma patients. Am J Respir Crit Care Med 2007; 175: A63
 • Samaržija M, Jakopović M, Redžepi G, žuljević E, Sever B, Pleština S, Miculinić N, Pavičić F.: Efficacy of a 12 months oral sildenafil treatment in patients with severe pulmonary hypertension. Eur Respir J 2006; 28 (50S): 660S
 • Jakopović M, Pavičić F, Samaržija M, Redžepi G, Tudorić N, Vrbica ž, Grle – Popović S.: Evaluation of efficacy and safety of budesonide/formoterol combination therpy in asthma patients. Eur Respir J 2006; 28 (50S): 314S
 • Samaržija M, Jakopović M, žuljević E, Redžepi G, Sever B, Pleština S, Miculinić N.: Efficacy of long-term (12 months) oral sildenafil treatment in patients with severe pulmonary hypertension. Proc Am Thorac Soc 2006; 3: A419

Sažeci u časopisima citiranim u bazi Medline

 • Žuljević E, Redžepi G, Samaržija M, Viđak I, Lončarić, Jakopović M.: Učinkovitost fibrinolitičke terapije u bolesnika s višegodišnjom, neprepoznatom dubokom venskom trombozom i sekundarnom plućnom hipertenzijom. Knjiga sažetaka, 5. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 16.-19. svibnja 2004. Liječ Vjesn 2004;126:100S
 • Samaržija M, žuljević E, Đumija ž, Viđak I, Težak S, Sever B, Jakopović M, Redžepi G, Pavelić Lj.: Sildenafil u liječenju teške plućne hipertenzije. Knjiga sažetaka, 5. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 16.-19. svibnja 2004. Liječ Vjesn 2004;126:41S
 • Sever B, Samaržija M, Jakopović M, Redžepi G, žuljević E, Miculinić N.: Dijagnostika i liječenje opstruktivne apneje u spavanju. Knjiga sažetaka, 5. kongres Hrvatskoga kardiološkog društva s međunarodnim sudjelovanjem, Opatija, 16.-19. svibnja 2004. Liječ Vjesn 2004;126:41S
 • Pavičić F, Grle-Popović S, Jakopović M, Chalfe N, Rožman A, Redžepi G, Vrbica ž, Samaržija M.: Plućna funkcija populacije grada Zagreba – 2. svjetski dan KOPB-a u Hrvatskoj (19.11.2003.). Liječ Vjesn 2004; 126: 51S
 • Samaržija M, Jakopović M, Redžepi G.: Pulmonary hypertension. 2nd Congress of respiratory society in Bosnia and Herzegovina, Abstract book. 2005; 71 – 72
 • Brojne publikacije u domaćim i međunarodnim kongresima

Dodatna znanja i iskustva

 • Rad sa Microsoft Office aplikacijama: Word, Excel, Power Point
 • Govori albanski, engleski, francuski, hrvatski i makedonski jezik

Aktivnosti

 • Član Hrvatskog pulmološkog društva i Hrvatskog liječničkog zbora
 • Član Američkog torakalnog društva (ATS)
 • Član (Gold member) Eurospkog pulmološkog društva (ERS)
 • Od 2005. g. član Vijeća Foruma albanskih intelektualaca u Hrvatskoj
 • Od 2006. g. član Izvršnog odbora medžlisa (IOM) Zagreb pri Islamskom centru Zagreb
 • Od 2007. g. član Vijeća albanske nacionalne manjine grada Zagreba
 • Član Nadzorog odbora Croatia osiguranja d.d. Zagreb
 • Član Odbora direktora Croatia osiguranja neživot d.o.o. u Skopju, Makedonija
 • Predsjednik revizorskog odbora Croatia osiguranje d.d. Zagreb
 • Član nadzornog odbora Hrvatskog torakalnog društva
 • U kolovozu 2009. god. od Vlade Republike Makedonije imenovan za počasnog konzula Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj

Iskrice iz obiteljskog života – nešto sasvim osobno

Obitelj dr. Gzima Redžepija je u Zagrebu od 1949. god. Njegov djed, rahmetli h. Ethem je 1950. god. otvorio slastičarnicu „Zagreb“ u Masarykovoj ulici broj 4. Posao je nastavio i unaprijedio njegov otac, rahmetli Muzafer Redžepi. On je osmislio recepturu i patentirao TORTU ZAGREB, koja je 1987. god. proglašena gastronomskim suvenirom grada Zagreba. Iste godine objavljuje i svoju drugu knjigu za pripravljanje kolača pod nazivom “SLATKI ZAGREB” u izdanju izdavačke kuće Mladost, Zagreb. Kao jedan od rijetkih dobrotvora, dobitnik je zlatnih plaketa za doprinos izgradnji Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu i Sveučilišne bolnice (nažalost nedovršene), zlatni je donator Univerzijade, osnivač humanitarne udruge “Majka Tereza”, itd.
Obojica su bili članovi IZ-a Zagreb, koju su i nesebično pomagali. Gotovo podjednako, tragom oca i djeda, dr. Gzim je, uz brojne profesionalne i obiteljske obveze, potiho i samozatajno pomagao rad i aktivnosti MIZ-a Zagreb, čak i prije formalnog članstva u IOM-u. Tijekom prethodne četiri godine njegova članstva mnogi su prepoznali organizacijske sposobnosti koje leže u ovom mladom, iznimno obrazovanom članu Islamske zajednice, koji je na profesionalnom planu ostvario zapažen i zavidan uspjeh, te ga stoga i predložili za predsjednika.
Vjerujemo da je njegovim dolaskom na čelo Islamske zajednice u Zagrebu, Zajednica dobila mnogo. S druge strane, pred njim je ozbiljan, odgovoran i težak posao vođenja jednog od najboljih i najvećih Medžlisa ne samo u Hrvatskoj, nego i u Evropi.
Molimo Allaha dž.š., da članove IOM-a, na čelu sa dr. Redžepijem i potpredsjednicima, pomogne u namjeri da svojom djelatnošću i aktivnostima, Medžlis IZ-a Zagreb ostane na prepoznatljivo visokoj razini, da slijede put svojih zaslužnih prethodnika i to na zadovoljstvo cijelog džemata, ali ponajprije na zadovoljstvo Uzvišenog Gospodara.

Ostavite odgovor