Koptski papa Teodor Drugi u svojoj izjavi od 05. siječnja ove godine energično je odbio pozive da se egipatska država podijeli i osnuje Koptska država. Prijedlozi za podjelu države došli su od iseljenih Kopta na Zapadu. Papa Teodor Drugi razgovarao je sa novinarom turske novinske agencije Anadolija koji će biti objavljen u utorak 08. siječnja. On je rekao da glasine koje govore da Koptska crkva, sveštenici i monasi u samostanima traže podjelu države i osnivanje Koptske države nisu istinite. Cjelovita Koptska crkva, sveštenici i samostani su za jedinstvenu i cjelovitu državu Egipat i crkva je dio jedinstvene države.

Na pitanje o položaju Kopta u društvu otkada su na vlasti islamisti papa Teodor Drugi rekao je da podjela Egipaća na muslimane i kršćane datira od prije 30 godina, ne više.

Na pitanje o tek izglasanom Ustavu Arapske republike Egipat papa Teodor Drugi je rekao da drugi članak Ustava koji proglašava islam osnovom zakonodavstva nije sporan jer takva odredba postoji u Ustavu od 1971. godine. On međutim ima primjedbu da se službeno tumačenje ovog članka odnosi samo na jedan dio egipatskog naroda, a ne na sve, i što bi Ustav trebao biti temeljni zakon za sve Egipćane. Zbog tog službenom tumačenja predstavnici kršćanskih crkava su napustili Ustavnu Komisiju. Papa očekuje od novog egipatsko Parlamenta donošenje Zakona o ulozi crkava i vjerskih zajednica, kojim će biti regulirana gradnja vjerskih objekata, obnova crkava i bračno i nasljedno pravo za nemuslimane.

Prvi sveštenik Koptske crkve osvrnuo se na koptske zastupnike u egipatskoj vlasti. Izrazio je zadovoljstvo s brojem koptskih zastupnika u Parlamentu što im omogućava osnivanje odbora gdje bi štitili svoje interese. O učešću kršćana-Kopta u islamističkim strankama Teodor Drugi je rekao da je njihovo učešće bilo dekorativno.

Napominjemo da su ove bile prve izjave novog pape Teodora Drugog nakon njegovog izbora za nasljednika umrlog pape Šennude Trećeg.

Š.O.

Ostavite odgovor