Danas je u biblioteci Islamskog centra Zagreb muftija dr. Aziz ef. Hasanović primio predstavnike REKOM-a: Natašu Kandić – regionalnu koordinatoricu inicijative za REKOM, Žarka Puhovskog – regionalnog zagovarača REKOM-a iz Hrvatske, Nikolu Kneževića iz Centra za istraživanje religije, politike i društva, Beograd koji koordinira suradnju s vjerskim zajednicama, Oliveru Jovanović – članicu međureligijskog vijeća BiH i koordinatoricu za suradnju s vjerskim zajednicama u REKOM-u za BiH, te Katarinu Kruhonja – članicu Koordinacijskog vijeća Koalicije za REKOM iz Hrvatske. Muftija se zahvalio na dolasku i pokazanom interesu za ovako važno pitanje kao što je utvrđivanje činjeničnig stanja kada su u pitanju žrtve u proteklom ratu. Istaknuo je da je ovo izuzetno važno zbog naraštaja koji dolaze. Rekao je i da je Islamska zajednica u Hrvatskoj spremna podržati ovakav project s ciljem utvrđivanja istine. Gđa. Kandić se zahvalila na prijemu kao i na pokazanom zanimanju za njihovu inicijativu. Naime, cilj REKOM-a je i da se utvrdi točan broj žrtava rata na području bivše Jugoslavije, te da države nastale raspadom bivše Jugoslavije preuzmu ulogu utvrđivanja stanja i rada na pomirenju naroda. Na ovome su do sada radile brojne nevladine udruge kao i brojni ekspreti, međutim, nikada do sada nije postignut zadovoljavajući rezultat. Budući da vjerske zajednice su te koje mogu i imaju priliku konkretno pomoći inicijativi popisa žrtava, predstavnici REKOM-a su se obratili i Islamskoj zajednici
u Hrvatskoj. Muftija je izrazio spremnost Islamske zajednice da se aktivno uključi u promociju ovog vrlo važnog popisa kako bi se prekinuo bilo čiji pokušaj manipulacije brojem žrtava. Muftija je također naglasio da predstavnici Islamske zajednice i njeni članovi na žrtve gledaju kao na žrtve bez obzira iz kojeg naroda one bile i da za islam i muslimane ni jedna žrtva nije samo puki statistički broj, ali i da utvrđivanje ovog broja predstavlja korak ka pomirenju kroz dijalog baziran na točnim podatcima.
Muftija je rekao i da će Islamska zajednica približiti svojim članovima promicati ideju REKOM-a kroz tribine i predavanja koja će se održavati u islamskim centrima Zagreb i Rijeka te u drugim mjestima u kojima Islamska zajednica ima svoje prostore.

Ostavite odgovor