U subotu, 7.10.2017., u prostorijama Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti (BANU) u Sarajevu, održana je svečana sjednica na kojoj je u članstvo primljeno 14 novih članova. Predsjednik BANU-a Muhamed Filipović čestitao je novoizabranim članovima BANU-a istaknuvši značaj ove institucije za razvoj projekata od vitalnog interesa za Bošnjake. Naglasio je da su Bošnjaci postali najdisperziranija nacija što je rezultat progona i pokolja kroz povijest pa sve do agresije i genocida u posljednjem ratu. Istaknuto je i da je BANU institucija koja Bošnjacima mora ponuditi konkretna rješenja za probleme. Novi članovi BANU-a su: Aida Salihagić-Kadić, Seid Hasanefendić, Refik Šećibović, Galib Šljivo, Aziz Hasanović, Ilber Ortayli, Đelo Jusić, Suad Kutrćehajić, Emir Ramić, Džemal Najetović, Mujo Demirović, Šefkija Čekić i Haris Hromić. Trenutno, nakon posljednjeg proširenja članstva, BANU broji 31 člana koji ispunjavaju sve standarde svjetskih akademija. Generalni tajnik BANU-a dr. Muamer Zukorlić istaknuo je da BANU čini odlučne korake kojima želi uključiti sve Bošnjake koji ispunjavaju uvjete, a mogu i žele dati doprinos razvoju institucije. Muftija dr. Aziz ef. Hasanović je u svom obraćanju rekao da je u trećem mjesecu ove godine postao članom Europske akademije znanosti i umjetnosti, ali da mu je članstvo u BANU posebno drago te da ga još više obavezuje da daje svoj doprinos promicanju univerzalnih vrijednosti i približavanju ljudi jednih drugima kako nas uči i vjera i tradicija. Na kraju svečanosti, certifikate je uručio predsjednik BANU-a Muhamed Filipović.