Na poziv ministra Vakufa i vjerskih pitanja Sultanata Oman Nj.E. dr. Abdullaha bin Abdullaha Es-Salemija, muftija Hasanović, u pratnji koordinatora za odnose s arapsko-islamskim svijetom h. Halidom Yassin sudjeluje na konferenciji koja se održava u glavnom gradu Sultanata Oman Maskatu. Riječ je o godišnjoj, 13. po redu, konferenciji koja tretira šerijatsko-pravna pitanja u teoriji i praksi (Medžmea fikhi). Ovogodišnja konferencija posvećena je ljudskim pravima i načinima kako ih popraviti te uskladiti sa intencijama šerijatsko-pravnih izvora. Okupilo se oko 150 eminentnih islamskih učenjaka, najčešće šerijatskih pravnika, muftija, kadija, profesora različitih učilišta, različitih mezheba (šerijatsko-pravnih škola ili pravaca) iz 24 zemlje. Po prvi put na ovu konferenciju pozvane su muftije iz Hrvatske i Slovenije. Tako su muftije dr. Nedžad ef. Grabus i dr. Aziz ef. Hasanović jedini iz Europe sudjelovali na istoj. Konferencija traje 4 dana od 06. – 09.04.2014. Konferencija je po strukturi predavača i obrađenih tema, koje su uglavnom istraživačkog tipa, vrlo zanimljiva i uspješna.

Susret s ministrom vakufa Sultanata Oman

Drugi dan boravka u Sultanatu Oman muftiju Hasanovića i h. Halida Yassina primio je ministar Vakufa i islamskih pitanja Sultanata Oman H. E. Abdullah b. Abdullah As-Salemi. Tom prigodom muftija se zahvalio ministru na pozivu te ga upoznao s položajem muslimana u Hrvatskoj. Istakao je dobru dosadašnju suradnju na raznim poljima, ali i naznačio mnogo projekata na kojima se može zajedno surađivati u području znanosti, kulture, vjere i obrazovanja. Ministar se zahvalio muftiji za dolazak na ovu značajnu konferenciju koja je postala tradicija Ministarstva Vakufa i islamskih pitanja. Posebno je bio oduševljen prezentiranim modelima djelovanja Islamske zajednice u Hrvatskoj. “Čuo sam dosta toga lijepog o Hrvatskoj i Islamskoj zajednici u Hrvatskoj. Vaš današnji nastup uvjerio me u istinitost toga. Hvala vam da činite takav hizmet islamu i na taj način ga prezentirate u Europi i svijetu. Imate našu podršku i neka vam Svevišnji Bog upiše u dobra djela i nagradu na Sudnjem danu” – zaključio je ministar.

Medijski nastupi

Kako je navedena Konferencija okupila veliki broj istaknutih učenjaka (alima) iz cijelog svijeta tako je dobila i veliku medijsku pozornost. Tijekom dvodnevnog boravka u Sultanatu Oman muftija Hasanović imao je više intervjua za različite medijske kuće. Izdvajamo tri značajna gostovanja muftije Hasanovića: Nacionalna televizija Sultanata Oman, TV Nil iz Egipta i TV IKRE iz Saudijske Arabije. Pored utisaka sa Konferencije nezaobilazno je pitanje život muslimana u Hrvatskoj i aktivnosti Islamske zajednice u Hrvatskoj. Tako je muftija Hasanović iskoristio prigodu da prezentira sve aktivnosti koje provodi Islamska zajednica u Hrvatskoj.