Docentu dr. AZIZU efendiji HASANOVIĆU, pomoćniku predsjednika Mešihata
islamske zajednice u Hrvatskoj za vjerska pitanja.
Zagreb, 28. 01.2012.

 

Gospodin Hasanović dugi niz godina ispred Islamske zajednice u Hrvatskoj i u svoje osobno
ime  aktivno  učestvuje  u  jačanju  i  afirmiranju  međureligijskog  dijaloga  i  zaštiti  vjerskih
sloboda  u  Republici Hrvatskoj.Više  puta  aktivno  je  sudjelovao  na  okruglim  stolovima  s
predstavnicima drugih vjerskih zajednica koji su za cilj  imali međusobno pribliţavanje ali  i
razgovore o osjetljivim temama koje tište neku od vjerskih zajednica. Aktivno  je  učestvovao u  realizaciji  različitih  inicijativa  pokretanih  od  vjerskih  zajednica  u
Hrvatskoj,  kao  onoj  o  zaštiti  obitelji  ili  Tjednu međureligijskog  dijaloga  u  duhu  Asiza  –
program o međusobnom upoznavanju Ţidova, kršćana i muslimana – koji  se odrţava svake
godine.
Na Filozofskom fakultetu druţbe Isusove u Zagrebu već nekoliko godina studentima predaje
predmet Islam, a prošle godine je od studenata ocijenjen kao najbolji predavač na Fakultetu.
Također,  o  islamskoj  kulturi  i  civilizaciji  predaje  i  na Vojnom  učilištu u Zagrebu  te  na  taj
način educira buduće hrvatske vojnike o islamu ali i vjerskom pluralizmu Hrvatske.
Ono što je posebno za izdvojiti njegov je angaţman na pripremi hrvatskih vojnika koji odlaze
u mirovnu misiju u Afganistan. Za svaku dosadašnju grupu hrvatskih vojnika, koji sluţe u
misiju  ISAF-a,  odrţao  je  niz  predavanja  i  prezentacija  o  kulturološkom,  vjerskom  i
plemenskom mentalitetu zemlje u koju odlaze. Zahvaljujući  i Hasanovićevu angaţmanu do
sada, hvala Bogu, nijedan hrvatski  vojnik nije  stradao u  toj napaćenoj  i  ratom  opterećenoj
zemlji.  Štoviše,  hrvatski  vojnici  su  odmah  uspostavili  odličnu  suradnju  sa  tamošnjim
vjerskim  vođama  a  preko  njih  i  sa  lokalnim  stanovništvom  te  utrli  put  međusobnog
povjerenja i prijateljstva.
Kao direktor Centra za halal certificiranje, koji djeluje pri Islamskoj zajednici u Hrvatskoj, g.
Hasanović  je  sa  svojim  suradnicima  u  islamskom  svijetu  započeo  utirati  put  hrvatskim
prehrambenim proizvodima  i na  taj način  afirmaciji hrvatske drţave  i vrijednosti vjerskog
pluralizma koji egzistira u našemu društvu.
Zbog  svega  toga,  poštovani  gospodine Hasanoviću,  Udruga  za  vjersku  slobodu  spremno
Vam  dodjeljuje  priznanje  za  afirmaciju  ljudskih  prava  i  vjerskih  sloboda  u  Republici
Hrvatskoj.

Primajući nagradu, doc. Dr. Aziz  ef. Hasanović  zahvalio  se doista  lijepim  govorom.
Evo te njegove zahvale u cijelosti:
Poštovana,  predsjednice  Udruge  za  vjerske  slobode  RH  gđo  Ljiljana  Matković  –  Vlašić,
cijenjeni  ljubitelji mira,  ljudskih prava  i vjerskih  sloboda, vrlo-štovane uzvanice  i uzvanici,
eminencije i ekselencije!
Koristim ovu prigodu da vas pozdravim u ime Islamske zajednice u Hrvatskoj kao i u svoje
osobno ime.
Ljudi  su  stvoreni  različitima kako bi  se upoznavali. Kada bismo željeli nabrojati koje  su  to  sve
odrednice po kojima se  ljudi mogu raspoznavati, teško bi se našoj listi nazirao kraj. To je samo  jedan
segment  koji ukazuje na bogatstvo  ljudskog  roda. Nažalost, ponekad  se pozitivne  odrednice,  kojih  je
daleko više nego onih negativnih, potisnu, a ove negativne dođu u prvi plan. Tako  ljudi  jedni druge
negiraju, isključuju, omalovažavaju, ukratko diskriminiraju.  Međutim,  svako  isključivanje,  negiranje,  omalovaţavanje  ili  bilo  koji  drugi  oblik
diskriminacije  suprotan  je  boţanskim  i  ljudskim  zakonima. Kada  bi  netko  htio  tražiti  razlike,
samo među  nama  prisutnima,  našao  bi  ih mnogo. Ali,  iako  smo  različiti po  svojem  izboru, po
svojem uvjerenju, mi smo ovdje  jednaki po cilju, a to  je promicanje univerzalnih vrijednosti
prije  svega  ljudskih  prava  i  vjerskih  sloboda,  a  u  konačnici  izgradnji  stabilnog  i
prosperitetnog društva.
Uvjeren sam da imamo puno više zajedničkih osobina nego onih koje nas razlikuju. Vaţna je
činjenica i snaţna poruka koju šaljemo s ovog mjesta, a to je da različitosti nisu isprika onima
koji nisu za konstruktivno djelovanje  te da samo zajednički kao ravnopravni članovi našeg
društva moţemo doprinijeti razvoju istog. Ne smijemo izostaviti iz vida da smo prije svega
samo  ljudi  koji  vrijede  upravo  onoliko  koliko  su  spremni  da  cijene  drugoga  i  drugačijeg.
Budući da granice naše slobode seţu do granica slobode drugoga, znajmo da sloboda duha
ne poznaje granice i mi uvijek moramo nastaviti stremiti ka tomu da budemo bolji i da damo
svoj maksimalni doprinos razvoju društva ne osvrćući se na eventualne prepreke.
Raduje me  činjenica  da  ste  u  Islamskoj  zajednici  i  u meni  osobno  prepoznali  partnera  u
promicanju  ljudskih  prava  i  vjerskih  sloboda.  Zahvaljujem  se  Udruzi  za  vjerske  slobode
Republike Hrvatske na dodijeljenom priznanju. Za mene je ono iznimna čast, ali istodobno i
obveza da u narednom razdoblju nastavim s radom i zalaganjem za opće dobro.
Islamska  zajednica  u  Republici  Hrvatskoj  inspirirana  svojim  univerzalnim  načelima
promicala  je, promiče  i promicat će univerzalne vrijednosti poput  ljudskih prava  i vjerskih
sloboda,  smatrajući  to svetom  svojom zadaćom  i poslanjem. Poglavar  Islamske zajednice u
Hrvatskoj,  uvaţeni  muftija  Ševko  ef.  Omerbašić,  osvjedočeni  je  borac  za  ljudska  prava  i
vjerske slobode što je potvrdila i vaša Udruga. Otuda i priznanje koje se meni danas uručuje
ima veću teţinu i obvezu. U to ime još jednom hvala i puno sreće i uspjeha svima.

Kemal Mujičić

Ostavite odgovor