Islamski svijet prisjeća se ovih dana na godišnjicu smrti dvojice  velikana: Muhammeda Siddika El-Minšavija koji je umro prije 45 godina 1389. hidžretske, i nešto mlađeg šejha Abdul Basita Abdus-Sameda koji je umro prije 25 godina ili 1409. hidžretske. Zahvaljujući njima dvojici Kur’ani kerim snimljen na kazetama ušao je u mnoge kuće muslimana, pa tako i kod nas. Njih dva su postali uzor tisućama mladih hafiza koji su nastojali oponašati ih, pa i sve do danas.

Šej Abdul Basit rođen je u Egiptu u malom selu Meraizze u južnoj pokrajini Kanna 1927. godine u poznatoj alimskoj obitelji. Otac mu je bio službenik u ministarstvu komunikacija a bio je poznat po lijepom glasu učenja Kur’ana. U desetoj godini života postao je hafiz Kur’ana. U kur’anskoj školi koju je pohađao nastavnici su u njemu otkrili veliki talenat. Dok je još bio đak u školi slan je na mnoge vjerske svečanosti gdje je iste otvarao intrepretacijom Kur’ana. Kada mu je vbilo 24 godine postao je najpoznatijim učačem Kur’ana u Egiptu. Uskoro je pozvan na svečanost rođenja Zejnebe radijallahu anha u Kairu gdje su se okupljali najbolji učači Kur’ana. Nakon što je na toj svečanosti proučio nekoliko ajeta sure El-Ahzab stotine tisuća nazočnih je naprosto eksplodiralo, oduševljeni onim što su čuli od mladoga hafiza. Od tada šejh Abdul Basit ne silazi sa scene, a potom stižu pozivi iz arapskih i svjetskih institucija. Svi su željeli posluđati zanosni glas mladog šejha.

Neki su ga kritičari nazivali salonskim učačem ali mu nitko
nije poricao fantastičan glas

Živio je 61 godinu i za to vrijeme obišao cijeli svijet, ne samo islamski. Bio je gost na dvorovima arapskim i islamskih vladara. Svi su ga željeli imati za gosta. Posljednjih godina života borio se s podmuklom bolesti diabetesom koja mu je uvelike onemogućavala da se više posveti onomu u čemu je bio pravi virtouz.

Ono što na Zapadu predstavljaju operni pjevači, to su u islamskom svijetu interpretatori Kur’ana.

Šejh Muhammed Siddik El-Minšavi učač je Kur’ana koji je posjedovao poseban stuil učenja Kur’ana. Rođen je 1920. godine u selu Munšat u provinciji Suhadž u alimskoj obitelji. Postao je hafiz Kur’ana u osmoj godini života. Bio je veliki prijatelj sa Abdu Samedom i zajedno su radili na promidžbi Božje objave širom arapskog i islamskog svijeta. Šejh el-Minšavi razlikovao se od ostalih učača po svom odbijanju da uči Kur’an pred vladarima i poznatim osobama.

Ostao je vjeran svojim principima i posebnom stilu učenja Kur’ana

Tako na primjer predsjednik Egipta Naser pozvao ga jednom prigodom da mu bude gost učač, ali je šejh odbio. Po Naserovom izaslaniku poručio je da voli i poštiva predsjednika Nasera, i ako ga želi slušati neka dođe u njegovu džamiju gdje svakoga petka uči Kur’an.

Učio je Kur’an po najtežem kiraetu – Nahavendu

Nije dopuštao niti da se snima njegovo učenje i da ga se fotografira i odbijao je novčane nagrade za svoje učenje. Umro je u 48 godini života i uspio iza sebe ostaviti velika djela koja ga i danas čine velikim.

Molimo Svevišnjega da ih za njihovo djelo obilato nagradi.

Š.O.

Ostavite odgovor