U Isl.centru Zagreb u periodu 03.-04.09.2016. održan je dvodnevni, 19. seminar za imame i muallime koji Mešihat Islamske zajednice u Hrvatskoj organizira kroz Vjersko-prosvjetnu službu u suradnji s Agencijom za znanost i visoko obrazovanje. Tema ovogodišnjeg seminara je “Domene predmetnog kurikuluma Islamskog vjeronauka”.

Prvog dana, Seminar se sastojao od edukativnih i motivacijskih predavanja kroz koja su imami i muallime imali priliku saznati mnogo kvalitetnog iskustva iz domena učiteljskog poziva ali i preispitati svoj misijski rad kroz prizmu motivacije i osnova zašto rade posao koji rade.

Kako izgleda kvalitetan odgoj i obrazovanje u razredu? Što kvaliteta znači za razvoj potencijala djeteta, pogotovo u kontekstu osiguravanja jednakih šansi za djecu iz siromašnih zajednica? Priču o tome kako izgleda kvalitetna odgojno-obrazovna praksa u međimurskoj školi Dr. Ivana Novaka Macinec gdje djeca Romi čine 70 posto ukupne populacije učenika škole, zašto je važan partnerski odnos s obitelji te kako se gradi zajednica saznali smo kroz kratki ali izrazito poučan dokumentarni film “Učiteljica” u kojem pričaju učenici i učenice 4b razreda i njihova učiteljica Vesna Perhoč.

Učiteljica Vesna Perhoč je bila gošća i predavač na Seminaru te je i u usmenoj formi održala prezentaciju kroz koju smo dobili uvid u njezine metode rada koje su polučile uspjeh i rezultate.

Inovativan i agilan imam Sabahudin ef. Sijamhodžić, pozvan je iz Švicarske, džem’ata St. Gallen da imamima i muallimama u Hrvatskoj prezentira prvi multimedijalni projekat pod nazivom “Online mekteb” čiji je cilj da u skladu izazova i konteksta vremena ponudi sadržaj koji bi bio kompatibilan sa suvremenom tehnologijom, a kroz koji bi polaznici vjeronauke na zanimljiv i suvremen način pratili nastavu vjeronauke.

Mlađi naraštaji sve više koriste internet, pametni telefon (smartphone), tablet, android aplikacije itd. i ovoj generaciji treba omogućiti spoznaju islamskih vrijednosti i multikulturalnog života, na suvremen i inovativan način bez obzira gdje živjeli. Online mekteb je na ovaj način omogućio svim korisnicima online mekteba od Novog Zelanda do Amerike koji žele da se educiraju, uče, povezuju i susreću u virtualnom mektebu, džematu, te razmjenjuju mišljenja i stavove. Online mekteb je pomoć u radu muallima i polaznika mekteba kao i velika prilika za sve njegove korisnike bez obzira da li su stvarni ili virtualni polaznici mekteba, kao i jedan novi oblik ili instrument putem kojeg će ako Bog da  proširiti svoje znanje o vjeri.

Važno je znati da online mekteb nije novi ili paralelni mekteb, nije zamjena tradicionalnom-konvencionalnom mektebu, već tradicionalni mekteb na jedan suvremen, multimedijalan način. Online mekteb  je podrška tradicionalnom-konvencionalnom mektebu kao dodatak i mjesto različitih modernih, suvremenih multimedijalnih edukativnih sadržaja, koji mogu pomoći uspješnom savladavanju predviđenih sadržaja Nastavnim planom i programom mektebske nastave.

U namjeri jačanja timskog rada na ovom projektu Sabahudin ef. Sijamhodžić koji je ujedno imanovan projekt menadžerom ispred Rijaseta Islamske zajendice u BIH pozvao je sve one koji žele i mogu dati svoj doprinos, da to urade i ponude svoj doprinos u ovom hvalevrijednom projektu. Nakon održane prezentacije navedenog projekta “Online mekteba”, uz diskusiju, polemiku i upite, primjećena je opredjeljenost imama i muallima kroz aktivno uključivanje u suvremene tokove na način korištenja navedene online platforme i njezinog usavršavanja.

Sabahudin ef. Sijamhodžić je također održao kvalitetnu prezentaciju na temu motivacije u imamsko-muallimskom radu koja je davala priliku propitivanja i preispitivanja motiva našeg djelovanja.

Pitanje motivacije je bila središnja nit koja je prožimala seminar te je o motivaciji kroz prizmu njezine uloge u učenju i poučavanju izlaganje održao prof.Tomislav Tomasić ispred Agencije za odgoj i obrazovanje RH.

U drugom dijelu Seminara, pristupilo se centralnom dijelu po kojem je Seminar dobio radni naziv, a to je predstavljanje Kurikularne reforme kroz predmetni kurikulum islamskog vjeronauka. Stručna radna skupina u sastavu: m.Emina Mešić, voditeljica te članovi m.Lamija Alili, Alem ef. Crnkić i Mersad ef. Kreštić uz opravdani izostanak m.Almedine Mujkanović i mr.sc.Mirze Mešića prezentirali su koncept i strukturu ponuđenog predmetnog kurikuluma kroz opis predmeta vjeronauke, njegove odgojno-obrazovne ciljeve i ishode. Na samom početku predstavljanja kurikularne reforme, mr.sc.Gordana Barudžija je predstavila ovaj  vrlo dinamičan i funkcionalan oblik obrazovanja koji treba kod učenika razviti umijeća, sposobnosti za cjelokupan život.

Da bi se teorija na najbolji način shvatila, održane su radionice kroz koje su članovi Stručne radne skupine sa imamima i muallimima pripremili praktičnu razradu sastavnica predmetnog kurikuluma.

Voditelji radionica bili su članovi Stručne radne skupine koji su usmjeravali imame i muallime u skupini radionica te su skupine imali zadatak da samostalno dopunjavaju ishode, pišu nove ishode ili ponude prijedloge kako kroz kreativnost dostići ishode.

Nakon određenog vremena svaka skupina je kroz radionice prezentirala rezultate  čime se pokazalo da je shvaćena bit i suština kurikularne reforme kroz kontekst islamskog vjeronauka.

Mr.sc.Hidajet ef. Hasanović, imam MIZ Rijeka je održao prezentaciju “Primjeri iz prakse u radu sa srednjoškolcima” te se dotakao rezultata ankete koju je proveo kroz svoj magistarski rad, a koja se tiče uloge i percepcije Islamske zajednice u njezinoj misiji.

Drugi dan seminara bio je predviđen za aktualnosti unutar Islamske zajednice ali je dominirala prezentacija koja je ponudila znanstveno-istraživačku studiju mr.sc.Omer ef. Omanovića.

Mr.sc.Omer ef. Omanović, imam MIZ Pula je prezentirao rezultate ankete “Prisutnost Sunneta u životu muslimana u R Hrvatskoj” kroz koju smo stekli uvid u stanje vjerske svijesti po pitanju praktičnosti Sunneta u svakodnevnom životu muslimana.

Određeni podaci odnosno rezultati ankete su pozitivni, zadovoljavajući dok su neki drugi podaci nezadovoljavajući i predstavljaju smjernice za prostor gdje se treba i mora misijski djelovati.

Pored spomenute prezentacije, drugi dan Seminara je proglašen/a “Imam/Muallima” godine od strane Mešihata IZ-e u Hrvatskoj. Ovogodišnja titula je pripala m.Sadžidi Jukan, muallimi MIZ Pula, a obrazloženje je pročitao muftija dr.sc. Aziz ef. Hasanović sa akcentom na njezin predan i ustrajan rad na vjeronaučnom polju te u radu sa ženama kroz kur’ansko opismenjavanje.

Vjersko-prosvjetna referentica Emina Mešić dala je zaključnu riječ na Seminaru kroz određene smjernice u daljnjem radu te prezentirala Okvirni vremenik događanja u tekućoj godini poželjevši svim muallimima uspješan i kvalitetan početak Nove školske/vjeronaučne godine.