Glavni imam splitski, Vahid ef. Hadžić je 13.03.2017., na zamolbu šefa Kabineta muftije, mr.sc. Nermin ef. Botonjića, radi njegove odsutnosti zbog službenog putovanja, u hotelu Atrium,  održao dvosatno predavanje za članove studentske udruge “Bourgogne Balkan Express” sa Sveučilišta u Parizu. Ova udruga ima za cilj promicanje odnosa između balkanskih država i Europske unije i poticanje dijaloga o izazovima europskih integracija. Tema predavanja je bila islam u Hrvatskoj i Islamska zajednica u Hrvatskoj s posebnim osvrtom na veoma kvalitetno riješen položaj islama i muslimana u Republici Hrvatskoj. Po završetku predavanja, studenti su imamu postavili na desetine pitanja želeći dobiti dodatne informacije vezano za izloženo. Na kraju su predavaču uručili prigodnu zahvalnicu. VH.