Organizacija za sigurnost i suradnju u Europi (OSCE – Organization for Security and Cooperation in Europe) identificirala je mlade i prevenciju ekstremnog ponašanja, nasilja i radikalizacije kao jedan od ključnih prioriteta u svom djelovanju. Tim povodom, OSCE je organizirao seriju radionica o temi mladih i prevencije ekstremnog ponašanja i nasilja u Europi i svijetu.

Radionica o mladima i prevenciji ekstremnog ponašanja i nasilja za regiju Zapadnog Balkana održana je krajem mjeseca travnja u Sarajevu. Radionica je okupila 16 mladih iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore, Srbije, Kosova i Slovenije. Iz Republike Hrvatske, ispred Islamske zajednice u Hrvatskoj i Centra za kulturu dijaloga-CKD radionici prisustvovali su Senad ef. Hevešević i Nejra Kadić Meškić. Islamska zajednica u Hrvatskoj aktivno sudjeluje u procesu jačanja sigurnosti, poticanja suradnje, međusobnog povjerenja i jačanju preventivne diplomacije.

Sudionici/e radionice bili su aktivisti/ce u prevenciji ekstremnog ponašanja i nasilja kao što su netolerancija, ksenofobija, govor mržnje, marginalizacija, huliganstvo, bande, nasilje iz mržnje i slično. Sudionici/e radionice podijelili su svoja iskustva i kreirali preporuke za OSCE donositelje politika i odluka. Kreirane preporuke uključile su oblasti: koordinacije i komunikacije na prevenciji i sprječavanju ekstremnog ponašanja i nasilja, obrazovanja (formalnog i neformalnog), politički aktivizam i sudjelovanje mladih u političkim procesima, podizanje svijesti kroz medije i komunikacijske kampanje, uključivanje i aktivno sudjelovanje religijskih zajednica, rehabilitacija i reintegracija.

Preporuke predstavnika/ca Islamske zajednice u Hrvatskoj bile su usmjerene na prevenciju ekstremnog ponašanja i nasilja kroz edukaciju i obrazovanje, osposobljavanje mladih za aktivno sudjelovanje u procesima donošenja odluka, te uključivanje svih relevantnih grupa od interesa u proces prevencije kao što su kulturno-obrazovne ustanove, vjerske zajednice, mediji, nevladin sektor, vlasti, međunarodna zajednica i drugi.

Radionice je mladima dala platformu za razmjenu mišljenja i percepcija o ekstremnom ponašanju i nasilju, platformu za diskutiranje o međusobnim iskustvima i radu na ovoj problematici, priliku za razmjenu iskustava o tome što se pokazalo neučinkovitim u njihovom radu, te mogućnost kreiranja preporuka za OSCE donositelje politika i odluka. Pored Zapadnog Balkana, radionice su održane i s mladima Centralne Azije, Sjeverne Afrike, Zapadne Europe i Crnog mora. Preporuke kreirane na svim radionicama bit će podijeljene s OSCE zemljama članicama i partnerima u suradnji, koji će ih potom procesuirati u strateške dokumente i djelovati u pravcu njihove provedbe.

……

Photo credits: Vera Djemelinskaia, OSCE #UnitedCVE campaign