Balkanska omladinska škola, u organizaciji Centra za kulturu dijaloga – CKD i Islamske zajednice u Hrvatskoj, okuplja 30-tak mladih studenata i studentica naše Zajednice s ciljem jačanja njihovih znanja i vještina o pitanjima islama u suvremenom svijetu. Predavanja u okviru Škole su pomogla studentima i studenticama različitih studija na različitim sveučilištima prepoznati poveznice islama s oblastima koje izučavaju na svojim studijima, te da svoja stručna usavršavanja ne promatraju kao nešto nepovezivo s vjerom. Naprotiv, gosti predavači i predavačice poticali su ih na kritičko promišljanje i doprinos islamu i muslimanima/kama iz prizme fakultetskog usmjeravanja. Tijekom predavanja i sami mladi su doprinijeli kvalitetnijoj obradi svake teme predavanja iz različitih perspektiva i oblasti  formalnog obrazovanja.

Predavanjima u okviru programa Balkanske omladinske škole obrađene su različite teme u čijem kreiranju su sudjelovali i sami sudionici/e Škole jer je Centar za kulturu dijaloga – CKD uvažavao njihove prijedloge i prepoznao potrebu o razgovoru o određenim temama koje su bile predmet interesa mladih. Sudionici/e Škole aktivno su sudjelovali u predavanjima razmjenjujući svoja iskustva i primjere dobre prakse. Organizator je na predavanjima ugostio eminentne predavače i predavačice među kojima i djelatnike Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj, djelatnike/ce Centra za certificiranje halal kvalitete u Hrvatskoj, profesore Islamske gimnazije dr. Ahmeda Smajlovića, imame i mualime Medžlisa IZ Zagreb, voditelje međunarodnih razvojnih agencija koje imaju predstavništva u Republici Hrvatskoj, nezavisne stručnjake/ce u različitim oblastima, i slično.

Program Balkanske omladinske škole prožet je kako teorijskim dijelom tako i praktičnim djelovanjem kroz vježbe simuliranja realnih situacija i inicijative u kojima se studenti/ce organiziraju u provođenju zajedničkih aktivnosti. Program Škole izrodio je ideje mladih kako doprinijeti i unaprijediti njihov položaj kao mladih muslimana/ki u Zajednici i širem društvu. Ideje kako savladati predrasude o islamu u društvu i ostvariti svoja prava garantirana zakonskim propisima pretvorene su u inicijative koje će mladi provoditi u narednom periodu. Balkanska omladinska škola ojačala je tim mladih Zajednice i doprinijela njihovom smislenom angažmanu i doprinosu kako Zajednici tako i njima samima.

Na Youtube kanalu Centra za kulturu dijaloga – CKD, točnije na internetskom linku  https://www.youtube.com/watch?v=KbN9VVqXlzo možete pogledati priču o Balkanskoj omladinskoj školi koja prenosi utiske sudionika/ca kao i predavačice s jednog od predavanja u programu Škole, te zajedničku organizaciju omladinskog iftara u Zagrebu.