Saudijski ekonomski analitičar Turki El-Hakil predviđa da će ovogodišnji saudijski prihod iznositi 325,3 milijarde američkih dolara, dok bi vladina ulaganja trebala iznositi na kraju ove 2012. godine 894 milijarde rijala ili 238,4 milijarde američkih dolara. Ove će godine prema Hakilovim proračunima budžetski višak biti oko 326 milijardi rijala ili 86,9 milijardi dolara, dok se ukupni domaći proizvod procjenjuje na 648 milijardi dolara. Ukupni saudijski izvoz u ovoj godini biti će 637,9 milijardi dolara, a državni ukupni procjenjuje se na 129 milijardi rijala ili oko 5,3%, a 2003. godine dug je iznosio 660 milijardi rijala ili 825. Ekonomski analitičar Hakil radio je ovaj izračun za potrebe vlade Saudijske Arabije, a on je stalno nastanjen u Sjedinjenim Američkim državama. Svakako daleko najveća stavka u vanjskom izvozu ove zemlje je nafta. Saudijska Arabija je u 2011. godini dnevno proizvodila 8,9 milijuna barela nafte po prosječnoj cijeni od 62 dolara za barel, dok se ove godine predviđa cijena nafte od 83,7 američkih dolara. Došlo je međutim do naglog povećanja cijene nafte od 103,9 dolara te činjenice da je dnevno crpljeno 9,93 milijuna barela. Od te količine dnevno je isporučivano u inozemstvo 7,47 milijuna barela, a ostatak zadržavan za domaće potrebe. Na temelju tih proračuna Hakil predviđa da će proračun biti veći za 13%. Dr. Hakil predviđa da će saudijska stvarna ulaganja u ovoj godini dostići 894 milijarde rijala ili 238,4 milijarda dolara. Time je dogovoreni proračun za ovu godinu premašen za 29,6% i to je najveći proračun u posljednjih deset godina. Dr. Hakil kaže da ako Saudijska Arabija želi nastaviti ekonomski razvoj u ovom obimu biti će potrebna cijena barela nafte od 106 dolara za vrijeme do 2017. godine. Š.O.

Ostavite odgovor