Saudijska središnja banka priopćila je da su strani radnici i predstavnici za devet mjeseci ove godine tranferirali u inozemstvo 101,3 milijarde rijala ili 25,25 milijardi američkih dolara, javlja saudijski list Er-Rijad. List ističe da od svakog investiranog rijala vlade Saudijske Arabije u 2012. godini tranferirano u inozemstvo 19,2 helela (jedan rijal ima 100 helela). Predviđa se da će do kraja godine iz Saudijske Arabije biti odaslano ukupno 130 milijardi rijala ili 32,5 milijardi dolara. Od 101,3 milijarde transferiranih rijala u inozemstvo samo 54 milijarde su sredstva Saudijaca, koja će do kraja godine iznositi oko 70 milijardi, dok je ostalo otišlo stranim radnicima. Od 2006. godine do kraja rujna ove 2012. godine transfer je povećan za 177,4%, dok je transfer Saudijaca povećan za samo 34,7%. Najveće povećanje od 480,4% zabilježeno je kod stranih izvođača radova.
Transfer od 101,3 milijarde rijala odnosi se samo na vladin sektor, dok je transfer privatnih firmi daleko veći od spomenutog Zanimljivo je spomenuti da iz zemalja Arapskoga zaljeva (Saudijska Arabija, Bahrejn, Oman, UAR, Katar i Kuvajt) u četiri arapske zemlje Egipat, Jordan, Libanon i Siriju 2010. godine transferirano je 102,4 milijarde rijala, stoji u izvješću Međunarodnog monetarnog fonda. Š.O

Ostavite odgovor