U četvrtak, 28.9.2017. godine, u Europskom parlamentu u Bruxellesu je održan razgovor na temu „Uključivanje mladih muslimana u debatu o budućnosti Europe“. Razgovor su zajednički organizirali Međuklub Europskog parlamenta koji se bavi antirasizmom i raznolikostima i Forum europskih muslimanskih studentskim organizacija (FEMYSO). Tematski dokument kao temelj razgovora je bio dokument Europske Unije „Bijela knjiga o budućnosti Europe – refleksije i scenariji za EU27 do 2025.“
U prvom dijelu programa sudionici su imali priliku sudjelovali u sesiji pitanja i odgovora s prvim potpredsjednikom Europske komisije Fransom Timmermansom i prvom potpredsjednicom Europskog parlamenta Mairead McGuinness. U uvodnom dijelu ovog razgovora potpredsjednik Timmermans je naglasio da je raznolikost danas često shvaćena kao prijetnja, a ne blagodat, a da se u povijesti Europe događalo da, kad nastupe problemi, prvi okrivljeni bivaju pripadnici manjina. Pozvao je mlade da imaju snove, da grade snove i da tako i odgajaju mlađe generacije. Istaknuo je da jačanje populizma u Europi danas dolazi kao rezultat promjena koje su, povijesno gledano, uvijek donosile prisutnost radikalizma. U nastavku razgovora, razvila se živa rasprava u kojoj su mladi muslimani koji žive u zemljama u kojima je islamofobija sve izraženija u medijima i istupima političara pozvali odgovorne u Europskoj komisiji i Europskom parlamentu da se toj pojavi posveti dužna pažnja na način da se islamofobija otvoreno okarakterizira kao specifičan oblik diskriminatornog ponašanja, a da se ne nastavlja dosadašnja praksa promatranja islamofobije unutar drugih pojava. Ovo bi, po mišljenjima iznesenim u ovom razgovoru, dovelo do većeg davanja podrške svim onim građanima Europske Unije koji se osjećaju diskriminiranim zbog svoje vjerske pripadnosti islamu.
U drugom dijelu programa, kojeg je vodio član Europskog parlamenta Tom Vandenkendelaere iz Belgije, vođen je razgovor o socijalnoj dimenziji Europe. Tijekom ovog razgovora, naglasak je stavljen na potrebu uspostavljanja tzv. „socijalnog AAA“, umjesto isključivo ekonomskog AAA, što bi potaknulo države članice EU da snažnije razvijaju socijalne programe, vodeći brigu o jednakim obrazovnim i ekonomskim prilikama za sve građane Unije. Na kraju ovog dijela, voditelj je pozvao sudionike da se politički aktiviraju, da se ili uključe u postojeće stranke ili osnuju svoje, ali da se moraju dovesti u poziciju odlučivanja.
Treći dio programa bio je tematski određen temom globalizacije koju treba iskoristiti. Jedna od odrednica globalizacije koja je spomenuta jeste multidisciplinarnost koja postaje zahtjev vremena u različitim aspektima života. U sklopu ovog dijela razgovora, bilo je govora o vanjskoj politici Europske Unije i utjecaju te politike na prilike u Europi. Kao važan izazov u budućnosti, naveden je izazov politike izolacionizma u svijetu. Istaknuta je važnost podrške Europske Unije demokratskim pokretima u arapsko – islamskim državama, što bi dodatno ojačalo imidž Europske Unije kao svjetionika demokracije.
Četvrti, i završni, dio programa nosio je tematski naziv „Muslimani u Europi: sadašnjost i budućnost“, a vodio ga je član Europskog parlamenta iz Ujedinjenog kraljevstva Sedžad Kerim. Istaknuto je da napadi na muslimane u Europi koji se pojavljuju u medijima udaraju na same temelje ujedinjene Europe te, samim time, napadaju i europske vrijednosti. Sudionici su istaknuli da bi lijepa slika otvorenosti institucija Europske Unije bilo, primjerice, zapošljavanje žena koje nose hidžab unutar EU institucija, obzirom da se, barem po saznanju sudionika, takve zasad još ne mogu susresti na hodnicima Europskog parlamenta.
Program je završen u pozitivnoj i optimističnoj atmosferi, uz zahvalu domaćinima na prilici da se u srcu Europske Unije, na ovako visokoj razini, razgovara o ključnim pitanjima sadašnjosti i budućnosti muslimana u Europi.
Senad Hevešević