Vjeronaučna nastava islamskog vjeronauka u školskoj 2013./2014. u osnovnim školama poččela je sa prvim danom nastave 02.09.2013.,
a mektebska nastava počinje od subote 07.09.2013. sa upisima učenika na mektebsku nastavu. Oni koji su se upisali ne moraju se ponovno upisivati…

RASPORED MEKTEPSKIH GRUPA U MEKTEPSKOJ 2013/2014.

SUBOTA (PRIJE PODNE) od   10.00  sati  do  13.00 sati

 

br

 

GRUPA

 

 

MUALLIM

 

MEKTEB

 

1

 

 

PREDŠKOLCI

 

 

muallima ŠEJLA DOLIĆ

 

ČITAONICA

 

2

 

3a  RAZRED

 

 

muallima EMINA MEŠIĆ

 

 

UČIONICA 13

 

3

 

 

5a RAZRED

 

 

RAHIM  ef. ZEĆA

 

UČIONICA 11

 

    4

 

 

6a RAZRED

                     

MIRZA ef. MEŠIĆ

 

MEDRESA 2

 

5

 

7a RAZRED

 

HARIS ef. OPARDIJA

 

UČIONICA 12

 

 

6

 

 

8a RAZRED

 

muallima ATIJE MIFTARI

 

UČIONICA 10

 

7

 

                

1a  RAZRED

 

 

MERSAD ef. KREŠTIĆ

 

MEDRESA 4

 

 

8

 

                 

4a RAZRED

 

      

muallima MELISA ARSLANI

 

MEDRESA 1

 

9

 

2a RAZRED

 

 

ALEN ef. KOTORIĆ

 

MEDRESA 3

 

10

 

 

GRUPA HIFZA

 

kurra hafiz AZIZ ef. ALILI

od  11.00    do  13.00 SATI

 

DIVANHANA

 

11

 

VJERONAUK ZA ODRASLE

(roditelji i dr. zainteresirani)

 

HALID ef. DOLIĆ

 

BIBLIOTEKA

 

 

SUBOTA (POSLIJE PODNE) od   13.00 – 16. 30 sati

 

 

 

GRUPA

 

 

MUALLIM

 

MEKTEB

 

 

12

 

1.a RAZRED SREDNJE /kur’anska grupa,

(prošlogodišnji osmaši)

 

muallima LAMIJA ALILI

 

 

UČIONICA 10

 

13

 

 

4. RAZRED SREDNJE/kur’anska grupa

 

MIRZA ef. MEŠIĆ

 

 

UČIONICA 11

 

   14

 

KOMBINIRANA SREDNJ. GRUPA

(standardna grupa + učenici Mersad ef. Kreštića iz subotnje popodnevne grupe)

 

HARIS ef. OPARDIJA

 

UČIONICA 12

 

15

 

KOMBINIRANA KUR’ANSKA GRUPA

 

muallima EMINA MEŠIĆ

asistent u nastavi RAHIM ef. ZEĆA

 

UČIONICA 13

 

16

 

3. RAZRED SREDNJE/kur’anska grupa

         

muallima MELISA ARSLANI

                        

 

MEDRESA BR. 1

 

17

 

8b RAZRED

 

muallima ATIJE MIFTARI

 

MESDRESA BR. 3

 

18

 

 

1.b RAZRED SREDNJE/kur’anska grupa (prošlogodišnji osmaši)

 

        

MERSAD ef. KREŠTIĆ

 

 

 

MESDRESA BR. 4

 

19

 

 

1. RAZRED SREDNJE

(standardna grupa + dio mnogobrojne grupe 1. srednje, Mersad ef. Kreštića

 

         

ALEN ef. KOTORIĆ

 

 

MESDRESA BR. 2

NEDJELJA (PRIJE PODNE)   od  10.00    do  13.00 SATI

 

 

GRUPA

 

 

MUALLIM

 

MEKTEB

 

20

 

 

PREDŠKOLCI

 

muallima EDINA BEŠIĆ

 

ČITAONICA

 

21

 

                   5b  RAZRED

 

muallima LAMIJA ALILI

 

 

UČIONICA 10

 

22

 

3b RAZRED

 

RAHIM ef. ZEĆA

 

UČIONICA 11

 

 

23

 

 

 6b RAZRED

 

 

HARIS ef. OPARDIJA

 

UČIONICA 12

 

   24

 

 

4b RAZRED

 

muallima   EMINA MEŠIĆ

 

 

UČIONICA 13

 

25

 

 

1b RAZRED

 

muallima MELISA ARSLANI

 

MEDRESA 1

 

26

 

               

KOMBINIRANO ODJELJENJE

od 5.do 8. RAZREDA

 

 

 

ALEN ef. KOTORIĆ

 

 

MEDRESA 2

 

27

 

 

 2.  RAZRED SREDNJE ŠKOLE

(grupi se priključuju učenici

2. srednje, m. EMINE MEŠIĆ)

 

 

MIRZA ef. MEŠIĆ

 

 

 

MEDRESA 3

 

28

 

 

2b RAZRED

 

MERSAD ef. KREŠTIĆ

 

MEDRESA 4

 

 

 

29

 

 

GRUPA HIFIZA

od  11.00   do  13.00 SATI

 

 

 

Kurra hafiz AZIZ ef. ALILI

 

 

 

DIVANHANA

 

 

30

 

 

 

 

MEKTEPSKI ZBOR

Od 11:30 do 12:30

 

 

HALID ef. DOLIĆ

 

 

KONGRESNA DVORANA

 

 

31

 

 

 

  

 VJEROUNAUK ZA ODRASLE

    (roditelji i dr. zainteresirani)

 

 

Muallima ATIJE MIFTARI

 

 

BIBLIOTEKA

 

 

*Nastava u GRUPI HIFZA će se održavati svakim radnim danom, osim petka i to u dva termina od 11:00 do 13:00 sati i od 13:00 do 15:00 sati kako bi polaznici mogli uskladiti svoje dolaske sa školskim rasporedom.

*Radi efikasnijeg djelovanja mektepskog zbora, muallimi bi trebali prilagoditi nastavu učenicima koji ga pohađaju (nastavno gradivo usvajati i obrađivati za trajanja prvog vjeronaučnog sata, a provjeru znanja kod polaznika zbora vršiti nakon povratka na nastavu) te učenike usmjeriti voditelju zbora odmah nakon pauze za odmor.

*Petkom između akšama i jacije namaza će se održavati druženje za studente i mlade uz Kur’an i fikhske propise namaza u Hanefijskom mezhebu.

*Ponedjeljkom u 21 sat će se održavati tradicionalna omladinska tribina.

*Individulani i grupni rad muallima sa djevojkama i ženama po dogovoru.