Muftija dr. Aziz Hasanović, predsjednik Mešihata
ZNAČAJ ZEKATA I SADEKATU-L-FITRA U RAZVOJU I HODOGRAMU ISLAMSKE ZAJEDNICE U REPUBLICI HRVATSKOJ
Zagreb, 16. 6. 2013. / 7. šaban 1434.
Instituciju zekata i sadekatul – fitra moramo promatrati sa više motrišta kako bi se u cijelosti razumjela intencija Zakonodavca. Svako motrište ima svoje utemeljenje i ono je odraz svekolike mudrosti Stvoritelja u samom propisu zekata i sadekatul-fitra. Ne kanim se ovom prigodom baviti teološkom, socijalnom, moralnom i drugim dimenzijama ovog ibadeti malije, već bih želio zajedno s vama našu pozornost usmjeriti na doprinos ili značaj zekata i sadekatu-l-fitra u razvoju i hodogramu Islamske zajednice u Hrvatskoj.
Razumijevanje kur’anske kategorije „fi sebilillahi“ za opće dobro ili na Božjem putu te poistovjećivanje svih vjersko prosvjetnih ustanova Islamske zajednice sa tom kategorijom omogućilo je šerijatski legalitet za usmjeravanje namjenskih sredstava zekata i sadekatu-l-fitra u „bejtu-l-mal“. U islamskim zemljama pri ministarstvima vakufa i vjerskih pitanja postoje posebni uredi za prikupljanje distribuciju tih
sredstava za kategorije koje su propisane Kur’anom. Na taj način se izbjegava svaka zlouporaba i manipulacija sa velikim sredstvima od zekata i sadekatu-l-fitra. Isti princip usvojen je i na razini naše zajednice gdje se prikupljena sredstva usmjeravaju u bejtu-l-mal a iz njih se financira rad naše jedine odgojno obrazovne ustanove Islamske gimnazije dr Ahmeda Smajlovića do prije par godina Zagrebačke medrese dr. Ahmed Smajlović. Ovdje želim istaknuti dvije konstatacije:
– Bez zekata i sadekatu-l- fitra ne bi bilo moguće imati našu školu,
– Sredstva od zekata i sadekatu-l-fitra koja se sakupe na razini jedne godine nisu dostatna za potrebe naše škole.
Razlika između trenutnih potreba i onoga što mi sakupimo je oko 400.000 kuna. Mešihat Islamske zajednice iznalazi razne donacije kako bi osigurao ostale potrebe Islamske gimnazije u želji da ona bude naš ponos i dika kako u obrazovnom tako isto i odgojnom pogledu.
Svakako treba istači da postotak od 30 % sadekatul-fitra i 40% od zekata ostaje medžlisima za jačanje vjeronaučnog procesa. Na vama je glavnim imamima da osigurate utrošak tih sredstava na šerijatski dozvoljen način a to podrazumijeva da se ista imaju utrošiti isključivo namjenski za profiliranje kvalitete islamskog vjeronauka. U tom pravcu neophodno je vjernicima govoriti o zekatu i sadekat-l-fitru i o utrošku istih na najbolji način.
Ako pogledamo statistike o prikupljanju zekata i sadekatu-l-fitra od 1998. godine pa do danas možemo vidjeti da je došlo do velikog iskoraka i bolje i veće svijesti muslimana o ovom ibadetu. Međutim to nije na zavidnoj razini i ima mnogo prostora za rad i djelovanje svih struktura i organa u Islamskoj zajednici prvenstveno imama i muallima.
Ako usporedimo statističke pokazatelje, po kojima u Hrvatskoj živi 63.000 muslimana a prošle godine smo ubrali sadekatul-fitra 648593 kune, i to podijelimo s minimalnim iznosom vitara vidjeti ćemo da 21.697 musliman i muslimanka participirali u ovom ibadetu. To je jedna trećina od ukupnog broja muslimana. Kada dodamo tome da ima onih koji su platili po srednjoj i visokoj cijeni brojka se smanjuje. Tu je veliki prostor za djelovanje i rad. Porazniji su statistički rezultati zekata gdje imamo medžlisa a da nemamo ni jednog jedinog platiše zekata, što se čini nemogućim.
Sadekatul fitr u proračunskoj godini 2012. zauzimao je 9, 63 % a zekat 3, 19 %. Ti postotci bi morali ići na najmanju stopu od 25% u cijelom proračunu Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj. Znam da je kriza i da svijet nema novca, međutim moramo mu se približiti i prezentirati značaj i misiju zekata i sadekatu-l-fitra kako u vjerskom tako i potrebama Zajednice u kojoj živimo. Naš džemat će razumjeti situaciju. Tako smo prošle godine zabilježili porast u ovom ibadetu unatoč krizi koja je vladala i koja još traje. Treba otvoreno i jasno govoriti o tom fardu po principu i metodi Ebu Bekra Es-Sidika.
PREGLED PO GODINAMA
1998
2004
2007
2008
2009
2011
2012
624.090
865.492
1.253.779
1.424.252
1.421.745
1.329.526
1.393.322
35%
44%
13,50%
0,17-
6,48%-
4,70+
Uloga zekata i sadekatu-l-fitra objedinjena kroz bejtu-l-mal sigurno je bila osnova za osnivanje, jačanje i profiliranje naše škole ali isto tako i jačanje vjeronaučne dimenzije što je vidljivo po velikom porastu broja polaznika vjeronauka kako u školama tako i mektebima. Kroz našu medresu prošlo je više od 350 učenica i učenika a oko 300 ih je završilo, što je Islamskoj zajednici u Hrvatskoj riješilo dugogodišnji kadrovski problem. Tako sa zadovoljstvom ističemo da je 60 % današnjih uposlenika Islamske zajednice u Hrvatskoj završilo našu školu. To je dodatan motiv da sada na tragu gimnazijskog programa profiliramo školu i time popravljamo imidž muslimana u Hrvatskoj. Veliki su potencijali i šanse koje vidimo u radu Gimnazije i vizija kojoj težimo. Ovogodišnja navala pri elektronskom upisu u Gimnaziju tjera nas da razmišljamo o primanju po dva razredna odjeljenja. To samo govori da je ona postala prepoznatljiva po svojem programu i specifičnostima koje ima. Škola je živa zajednica a zajednica je živa škola pa u toj životnoj zajednici dogode se i problemi. Jedan od tih problema mi smo imali s Udrugom Sulejmanije iz Turske s kojima smo imali potpisan Sporazum o kulturnoj i znanstvenoj suradnji još od 2009. godine.
Želim vas obavijestiti da je Mešihat na svojoj petoj sjednici održanoj 28. 04. 2013. donio odluku o raskidanju potpisanog sporazuma sa Sulejmanijama te od 01. 07. 2013. prestaje svaki oblik suradnje s njima. S tim su sve njihove aktivnosti u bilo kojem dijelu naše zajednice nedopuštene.
Sve što činimo radimo kako bi naša zajednica bila materijalno jaka, moralno uzorna, kadrovski kompetentna, organizacijski prepoznatljiva i nitko ne može i ne smije biti usko grlo njezinom razvoju. U tom pravcu razvijati ćemo i usmjeravati našu Zajednicu za koju smo svi sudbinski, misijski i egzistencijalno vezani. Stoga poduzmimo sve kako bi je ojačali u svim njezinim segmentima.
We-s-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Ostavite odgovor